NJiva Desimirovac

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kragujevcu Posl. Br. I. 2275/2015 od 01.10.2015. godine i Zaključka o  prodaji Izvršitelja Danice Čolović Posl. Br. I.I. 1599/2015 od 30.05.2016. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

- Njiva 3. klase površine 01ha 42a 88m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1900/15,

- Njiva 3. klase površine 30a 97m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1916,

- Njiva 3. klase površine 43a 78m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1917/2,

- Njiva 3. klase površine  28a 18m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1928,

- Pašnjak 3. klase površine 74a 04m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1917/1,

- Livada 3. klase površine 08a 11m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2217/5,

- Livada 2. klase površine 40a 26m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2230,

- Livada 3. klase površine 77a 11m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2230,

- Livada 2. klase površine 01ha 28a 83m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2243/1,

- Njiva 2. klase površine 72a 10m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2244,

- Njiva 2. klase površine 01ha 28a 83m2, potes Osredak, na katastarskoj parceli broj 2335,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1036 KO Desimirovac.

2. Prodaja nepokretnosti će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 20.06.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Izvršitelja Danice Čolović u Kragujevcu, ulica Bitoljska broj 2..

3. Utvrđena vrednost napred opisanih nepokretnosti iznosi za :

- Njiva 3. klase površine 01ha 42a 88m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1900/15 – 9.827,20 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Njiva 3. klase površine 30a 97m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1916 – 2.013,05 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Njiva 3. klase površine 43a 78m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1917/2 – 2.845,70 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Njiva 3. klase površine  28a 18m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1928 – 1.831,70 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Pašnjak 3. klase površine 74a 04m2, potes Gluvać, na katastarskoj parceli broj 1917/1 – 8.143,30 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Livada 3. klase površine 08a 11m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2217/5 – 811,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Livada 2. klase površine 40a 26m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2230 – 4.026,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Livada 3. klase površine 77a 11m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2230 – 7.711,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Livada 2. klase površine 01ha 28a 83m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2243/1 – 12.757,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Njiva 2. klase površine 72a 10m2, potes Livade, na katastarskoj parceli broj 2244 – 5.407,50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

- Njiva 2. klase površine 01ha 28a 83m2, potes Osredak, na katastarskoj parceli broj 2335 – 9.662,25 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1036 KO Desimirovac.

4. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti za svaku gore opisanu nepokretnost.

5. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja polože jemstvo u iznosu od 10% procenjene vrednosti za svaku gore opisanu nepokretnost na namenski račun izvršitelja broj 105-40818-86 sa pozivom na broj I.I. 1599/2015, najkasnije tri dana pre početka prve javne prodaje.

6.  Kupac kojem se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu, po kojoj se ista proda u roku od 8 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.

7. Zainteresovana lica nepokretnosti koje su predmet prodaje mogu razgledati svakog dana, uz prethodnu najavu Izvršitelju, što je izvršni dužnik dužan omogućiti pot pretnjom novčanog kažnjavanja.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.