Zemljište u Žižavici i Nomanici

Na osnovu Zaključka o prvoj prodaji Izvršitelja Predraga Kostića iz Leskovca Posl.br. I.I.-2146/2014 od 22.09.2015. godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

DRUGU JAVNU PRODAJU SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI

 

1. Predmet prodaje :

  • njiva 3. klase površine 04a 12m2, potes Delnice Grašište, na katastarskoj parceli broj 330,      procenjene vrednosti 148.320,00 dinara,
  • njiva 3. klase površine 03a 85m2, potes Delnice Grašište, na katastarskoj parceli broj 331, procenjene vrednosti 138.600,00 dinara,
  • njiva 3. klase površine 07a 15m2, na katastarskoj parceli broj 332, procenjene vrednosti 257.400,00 dinara,
  • njiva 3. klase površine 06a 67m2, potes Selište Grašište, na katastarskoj parceli broj 333, procenjene vrednosti 240.120,00 dinara,
  • njiva 4. klase površine 09a 79m2, potes Kaldria Konopljište,  na katastarskoj parceli broj 410, procenjene vrednosti 352.440,00 dinara,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti 231 KO Nomanica,

 

  • Njiva 3. klase, površine 15a 11m2, potes Selište Satirovo, na katastarskoj parceli broj 384/1, procenjene vrednosti 543.760,55 dinara,
  • Njiva 2. Klase, površine 38a 75m2, potes Selište Tiskavica, na katastarskoj parceli broj 390, procenjene vrednosti 1.388.010,88 dinara,
  • Njiva 3. Klase površine 09a 43m2, potes Jezero među putevima, na katastarskoj parceli broj 417/1, procenjene vrednosti 339.355,52 dinara,
  • Njiva 3. Klase površine 01a 55m2, potes Jezero među putevima, na katastarskoj parceli broj 417/2, procenjene vrednosti 55.779,54 dinara,
  •  Njiva 3. Klase površine 02a 06m2, potes Jezero Todorovo, na katastarskoj parceli broj 419/1, procenjene vrednosti 74.132,81 dinara,
  • Njiva 3. Klase površine 06m2, potes Jezero Todorovo, na katastarskoj parceli broj 419/3, procenjene vrednosti 2.159,21 dinara,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 81 KO Žižavica,

 

  • Šuma 2. klase površine 45a, potes Moravište, na katastarskoj parceli broj 265/25, procenjene vrednosti 1.619.406,00 dinara,
  • Njiva 3. klase površine 13a 30m2, potes Delnice Donja Delnica, na katastarskoj parceli broj 305, procenjene vrednosti 477.513,23 dinara,
  • Vrt 2. klase površine 17a 60m2, potes Kaldrma Progon, na katastarskoj parceli broj 403, procenjene vrednosti 631.897,20 dinara,
  • Voćnjak 2. klase površine 5a, potes Kaldrma Progon, na katastarskoj parceli broj 403, procenjene vrednosti 179.516,25 dinara,
  • Vrt 2. klase površine 11a 99m2, potes Daldrma Ružino, na katastarskoj parceli broj 433, procenjene vrednosti 430.479,97 dinara,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 121 KO Nomanica.

 

 1. Prvo javno nadmetanje za prodaju navedenih nepokretnosti održaće se u kancelariji izvršitelja u Leskovcu, ulica Koste Stamenkovića broj 1/15, dana 13.10.2015. godine sa početkom u 11 časova.
 2. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti za svaku nepokretnosti iz stava 1. ovog oglasa.
 3. Na javnom nadmetanju mogu učestvovati fizička i pravna lica koja su prethodno na račun Izvršitelja Predraga Kostića broj 325-9500700031659-84 koji se vodi kod OTP Banke Novi Sad, filijala Leskovac, sa pozivom na broj I.I. 2146/2014 uplatila iznos na ime jemstva 1/10 od utvrđene vrednosti nepokretnosti, najkasnije do 12.10.2015. godine i dostavila dokaz o uplati jemstva. Učesnicima u nadmetanju čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršitelj će vratiti novac položen na ime jemstva u roku od tri dana po zaključenju nadmetanja i to uplatom na račun koji budu naveli u pisanom zahtevu za vraćanje jemstva.
 4. Licitacioni korak na prvoj javnoj prodaji iznosi 5% od početne, odnosno prethodne cene.
 5. Nepokretnosti koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 07,00 časova do 15,00 časova, uz prethodnu najavu Izvršitelju.
 6. Sva zainteresovana lica mogu se javiti izvršnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, konttakt telefon 011/201-5067 ili putem mail-a na adresu hard.collection@erstebank.rs.