Zemljište Prebreza i Đurđevac

Na osnovu rešenja o upisu zabeležbe hipotekarne prodaje Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Blace od 21.01.2010. godine, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5:

 

OGLAŠAVA AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI

 

1. Predmet Prodaje:

njiva 2. klase površine 36a 88m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli 2471, upisana u List nepokretnosti broj 681 KO Prebreza

njiva 2. klase površine 02a 51m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli broj 27/4, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac

njiva 2. klase površine 05a 41m2, potes Kruškar, na katastarskoj parceli broj 428/1, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac

ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 03a 68m2, potes Kruškar, na katastarskoj parceli broj 428/2, upisano u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, na tel  + 381 60 87 47 704 ili putem e mail-a: djordje.rankovic@erstebank.rs.

4. Početna cena na licitaciji iznosi:

njiva 2. klase površine 36a 88m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli 2471, upisana u List nepokretnosti broj 681 KO Prebreza - 8.250,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

njiva 2. klase površine 02a 51m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli broj 27/4, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac –564,75 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate 

njiva 2. klase površine 05a 41m2, potes Kruškar, na katastarskoj parceli broj 428/1, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac –1,217,25 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 03a 68m2, potes Kruškar na katastarskoj parceli broj 428/2, upisano u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac – 828,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

5. Aukcijska prodaja održaće se 03.06.2014 godine u 14:00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, ul. Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa i to:  

njiva 2. klase površine 36a 88m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli 2471 upisana u List nepokretnosti broj 681 KO Prebreza- 825 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

njiva 2. klase površine 02a 51m2, potes Prebreško polje, na katastarskoj parceli broj 27/4, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac, 56 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

njiva 2. klase površine 05a 41m2, potes Kruškar, na katastarskoj parceli broj 428/1, upisana u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac, 121 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 03a 68m2, potes Kruškar na katastarskoj parceli broj 428/2, upisano u List nepokretnosti broj 397 KO Đurđevac- 82 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate

na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d  908-34001- 19 sa pozivom na broj 43100150 + mat.broj uplatioca za fizička lica ili 43100151 + mat.broj pravnog lica ukoliko je uplatilac pravno lice.

Rok za uplatu depozita je  02.06.2014. godine.

6.1.       Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

6.2.       Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.3.       Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.4.       Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 200,00 EUR-a (slovima: dvestotineeura i 00/100)

6.5.       Razgledanje imovine će se obaviti 28.05.2014 godine u 14:00 časova na licu mesta.

6.6.       Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.7.       Prodaja navedenih nepokrtenosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.