Bhuva - Mramorak

                       Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Smederevu Sudska jedinica u Kovinu Posl. Br. I 1918/2014 od 10.11.2014. godine i Zaključka o drugoj javnoj prodaji Posl. Br. I 1918/2014 od 18.03.2016. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

-           Njiva 4. Klase površine 25a 66m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010,

-           Njiva 5. Klase površine 42a 58m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010,

-           Njiva 3. Klase površine 57a 57m2 potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4400,

-           Njiva 3. Klase površine 81a 07m2, potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4401,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 722 KO Mramorak,

2. Prodaja nepokretnosti će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 12.04.2016. godine sa početkom u 13,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Smederevu sudska jedinica Kovin, sudnica br. 6.

3. Početna cena napred opisanih nepokretnosti iznosi za :

- njivu 4. klase površine 25a 66m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010 - 60.272,97 dinara, a što je 30% od procenjene vrednosti koja iznosi 200.909,90 dinara,

- njiva 5. klase površine 42a 58m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010 – 92.322,91 dinara, a što je 30% od procenjene vrednosti koja iznosi 307.743,03 dinara,

- njiva 3. klase površine 57a 57m2, potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4400 – 114.422,51 dinara, a što je 30% od procenjene vrednosti koja iznosi 381.408,39 dinara,

- njiva 3. klase površine 81a 07m2, potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4401 – 175.777,79 dinara, a što je 30% od procenjene vrednosti koja iznosi 585.925,97 dinara,

4. Zainteresovanim licima omogućava se razgledanje predmetnih nepokretnosti svakog radnog dana u vremenu od 12.00 časova do 15.00 časova, uz pismenu dozvolu suda.

5. Zainteresovana lica su dužna da pre održavanja javne prodaje polože jemstvo koje iznosi 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to za :

- njivu 4. klase površine 25a 66m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010 – 20.090,99 dinara,

- njiva 5. klase površine 42a 58m2, potes Čibuk, na katastarskoj parceli broj 3010 – 30.774,30 dinara,

- njiva 3. klase površine 57a 57m2, potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4400 – 38.140,84 dinara,

- njiva 3. klase površine 81a 07m2, potes 1 Duž, na katastarskoj parceli broj 4401 – 58.592,60 dinara,

na depozitni račun Osnovnog suda u Smederevu Sudske jedinice Kovin 840-291802-50 i dokaz o uplati dostave sudu na dan prodaje. U javnom nadmetanju ne mogu učestvovati lica koja nisu prethodno, u navedenom roku, položila jemstvo.

6. Lice sa najpovoljnijom ponudom dužno je da položi cenu u roku od 15 dana od dana prijema prepisa zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

7. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.