Stanovi K.O. Vračar, Kursulina 29

              Na osnovu zaključka o prodaji javnog izvršitelja Bojana Kostića Posl.br. I.I. 574/2016 od 27.09.2016 godine  Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. PREDMET PRODAJE:

  • Jednosoban stan, površine 37 m2, prema stanju u katastru u prizemlju a faktički u mezaninu, broj posebnog dela objekta 1, evidencijski broj posebnog dela objekta 30, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost  9.115.024,00 dinara
  • Trosoban stan, površine 69 m2, na prvom spratu, broj posebnog dela objekta 4, evidencijski broj posebnog dela objekta 33, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 17.860.520,00 dinara
  • Dvoiposoban stan, površine 67 m2, na drugom spratu, broj posebnog dela objekta 10, evidencijski broj posebnog dela objekta 39, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 17.244.640,00 dinara
  • Jednosoban stan, površine 38 m2, u potkrovlju, broj posebnog dela objekta 15, evidencijski broj posebnog dela objekta 44, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost  8.868.672,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 12 m2, spratnost Podrum – Druga etaža, broj posebnog dela objekta 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 3, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.601.288,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 13 m2, spratnost Podrum – Druga etaža, broj posebnog dela objekta 4, evidencijski broj posebnog dela objekta 4, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.601.288,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 13 m2, spratnost Podrum – Druga etaža, broj posebnog dela objekta 7, evidencijski broj posebnog dela objekta 7, broj dela parcele pod  zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.601.288,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 13 m2, spratnost Podrum – Druga etaža, broj posebnog dela objekta 8, evidencijski broj posebnog dela objekta 8, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.601.288,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 12 m2, spratnost Podrum – Prva etaža, broj posebnog dela objekta 14, evidencijski broj posebnog dela objekta 14, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.724.464,00 dinara
  • Garaža - Garažno mesto, površine 11 m2, spratnost Podrum – Prva etaža, broj posebnog dela objekta 21, evidencijski broj posebnog dela objekta 21, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, na katastarskoj parceli broj 661, procenjena tržišna vrednost 1.724.464,00 dinara

Sve na adresi Kursulina 29,  upisano listu nepokretnosti broj 3894 K.O. Vračar.

2. Zaključkom o utvrđivanju vrednosti javnog izvršitelja od 26.09.2016 godine utvrđena je tržišna vrednost gorenavedenih nepokretnosti u navedenim iznosima i početna cena na prvoj javnoj prodaji iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

3. PRVA JAVNA PRODAJA održaće se usmenim javnim nadmetanjem  dana 14.10.2016.godine u 14 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Bojana Kostića u Zemunu, ul. Stevana Markovića br. 8/II.

4. Zainteresovanim licima dozvoliće se razgledanje predmetnih nepokretnosti  dana 09.10.2016 godine u 12 časova, na osnovu pismenog predloga koji javnom izvršitelju mora biti upućen najmanje tri radna dana pre dana određenog za razgledanje.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 10%  od utvrđene vrednosti nepokretnosti za čiju su kupovinu zainteresovani na namenski račun javnog izvršitelja 205-200995-55 kod Komercijalne Banke ad Beograd sa napomenom ,,jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu Posl.br. I I br 574/16”. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja nisu položila  jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

6. Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se ista prodaje u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.

7. U slučaju da na javnoj prodaji kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jesmtvom, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču,  u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava na namenskom računu javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana od zaključenja javne prodaje.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47- 816  ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs