Stan Pančevo

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Pančevu 3 I br.1355/15 od.  26.05.2015.godine i Zaključka Osnovnog suda u Pančevu 3 I br.1355/15 od 23.03.2016.godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

          

  1. Predmet prodaje:

Trosoban stan br.1, površine 70 m2, prizemlje, broj ulaza 51, broj zgrade 11, koji se nalazi u Porodičnoj -stambenoj zgradi – VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+3Sp+Pk, u ulici Dimitrija Tucovića br.51, izgrađenoj na kat. parceli br.3780, upisan ulist nepokretnosti br.5060 KO Pančevo

 

2. DRUGO JAVNO NADMETANJE radi prodaje navedene nepokretnosti održaće se dana 20.04.2016.godine u 11 časova, u sudnici 103, prvi sprat u Osnovnom sudu u Pančevu, ul. Vojvode Radomira Putnika  br.13-15 u Pančevu..

 

3. Vrednost nepokretnosti izvršnog dužnika utvrđena je u iznosu od 6.697.294,00 dinara.

4. Porez na promet nepokretnosti plaća kupac.

5. Na prvom javnom nadmetanju za prodaju ove nepokretnosti početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti iz tačke 3. ovog Oglasa, a na drugom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti iz tačke 3 ovog oglasa.

6. Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju dužna su da depozit suda (u gotovom ili na žiro račun broj 840-284802-98) na ime jemstva polože 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti u iznosu 669.729,00 dinara, te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

7.Javno nadmetanje za prodaju nepokretnsti održaće se i kada na istom prisustvuje samo jedan ponudilac.

8.  Kupac je dužan da  u roku 15 dana, od dana prodaje, položi cenu u depozit suda u iznosu za koju je kupio nepokretnost. Ukoliko kupac ne položi prodajnu cenu u navedenom roku sud će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez prvanog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio u određenom roku za polaganje cene, sud će ista pravila primeniti i na trećeg ponuđača. Ukoliko svi ponuđači koji su učestvovali na javnom nadmetanju ne polože cenu za tu nepokretnost u određenom roku, sud će konstatovati da prodaja nije uspela i zakazati novu.

9. Sud će licu zainteresovanom za kupovinu nepokretnosti dati dozvolu da u prikladno vreme razgleda nepokretnost.

8.  Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5078, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese: hard.collection@erstebank.rs