Stan na Paliluli

Na osnovu rešenja RGZ SKN Beograd 1, broj 952-02-12-57/2014 od dana 01.04.2014 godine, a u skladu sa odredbom čl. 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5

      OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

Predmet prodaje:

 

Trosoban stan, br. parcele 1213/4, br. zgrade 1, sprat prizemlje, broj posebnog dela 8, površina 61 m2, koji se nalazi u okviru  stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ulici Marijane Gregoran 13, upisan u list nepokretnosti br. 2221, K.O. Palilula.

Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 63.000,00 EUR-a.             

Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/22 09 163 ili 060/87 47 814  na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs