Stan u Kraljevu

Na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Kraljevo  broj 952-02-12-48/2014 od 04.04.2014. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5 :

 

OGLAŠAVA   PRODAJU

Sledeće nepokretnosti :

  1. Jednosoban stan površine 40m2, broj posebnog dela 1, Sprat Prizemlje, broj ulaza 1, broj zgrade 1, u ulici Dragoslava Bogavca br. 2, broj parcele 119, opisano u V listu II deo Lista nepokretnosti broj 7511 KO Kraljevo.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Procenjena vrednost predmeta prodaje je 27.200,00 EUR-a.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs