Stanovi na prodaju

Predmet prodaje dvosoban stan, broj zgrade 1, sprat – prizemlje, broj posebnog dela 2, površine 54m2, izgrađen na katastarskoj parceli broj 2280/2, upisan u List nepokretnosti broj 681 KO Kula.

Predmet prodaje: Dvosoban stan u Novom, Bulevar Jovana Dučića br. 17, površine 59 m² na devetom spratu zgrade broj 1, na ulazu br. 17, na kat. parceli br. 7770/18 K.O. Novi Sad I. 

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/4809265 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs

Predmet prodaje: Stan br.2, površine 58m2, u prizemnoj stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, ulaz br.66 u ul.Danila Bojovića u Vrbasu, parcela br.8155, LN br.5590 K.O.Vrbas-grad. Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Draganu Bilinović, na tel. 021/4807622  ili putem mejla: Hard.Collection.


Predmet prodaje: Dvosoban stan, broj posebnog dela 424, drugi sprat,  površina 63 m2, broj ulaza 145, broj zgrade 1, na kat parceli 1540/14, ul. Preradovićeva, upisan u list nepokretnosti broj 5083 K.O. Petrovaradin. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47-816 ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs


Predmet prodaje: dvosoban stan, Ulica Josifa Pančića br.6,  K.O. Kikinda. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/ 480 92 65 i 021/ 480 92 02 ili putem mejl adrese: Legal.Collection.


Predmet prodaje: Dvosoban stan, ulica Maršala Tita br.47 (sada Vojvode R.Putnika br.47), Plandište,  K.O.Plandište. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/ 480 20 49 i 021/ 480 92 02 ili putem mejl adrese: Legal.Collection.


Stan Stara Pazova, Lole Ribara 6

Predmet prodaje : Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs> ili Slobodan Ilić <slobodan.ilic@erstebank.rs>.

Savski venac, Ruska 1

Savski venac

Predmet prodaje: stan ukupne korisne površine 98 m2, ulica Ruska 1. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/4802049 i 021/4809202 ili putem mejl adrese: Legal.Collection@erstebank.rs

Kraljevo Dragoslava Bogavca 1

Predmet prodaje jednosoban stan, površine 40m2, broj posebnog dela 1, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ulici Dragoslava Bogavca, broj zgrade 1, broj ulaza 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 119/2 upisan u List nepokretnosti broj 1659 KO Kraljevo. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs .

Niš - Takovska 22

Predmet prodaje: Trosoban stan br.9., površine 62m2, na 2. spratu zgrade, u ul. Takovska br. 22a u Nišu, izgrađene na parceli br. 4806/1, upisane u LN.br. 7425 K.O. NIŠ-Bubanj. Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Daganu Bilinović, na tel. 021/4807622  ili putem e-mail-a: Hard.Collection <Hard.Collection@erstebank.rs>.


  • Niš - Ćele kula

    Predmet prodaje: Stan od tri sobe, površine 79m2, na 3. spratu zgrade br.2, ulaz 53/1, u ul.Radoja Dakića. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/4802049 i 021/4809202 ili putem mejl adrese: Legal.Collection <Legal.Collection@erstebank.rs>.

  • Kraljevo - Đure Salaja br.6

    Predmet prodaje : Stan, površine 31 m2, br zgrade 1, broj posebnog dela 24, u potkrovlju, ulaz III u ul. Đure Salaja br. 6, izgradjen na kat. parceli br. 2947, upisan u List nepokretnosti br. 8086 KO Kraljevo. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/2209163 i 060/8747584 ili putem mejla na adresu Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>


Predmet prodaje: Jednosoban stan površine 40m2, broj posebnog dela 1, Sprat Prizemlje, broj ulaza 1, broj zgrade 1, u ulici Dragoslava Bogavca br. 2, KO Kraljevo.

Početna cena: 27.200,00 EUR-a. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.


Predmet prodaje: jednosoban stan, u ulici Ljubićski kej, zgrada br.1 u Čačku,K.O. Čačak. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/4802049 i 021/4809202 ili putem mejl adrese: Legal.Collection.