Sremski Karlovci

Na osnovu Člana 35.Zakona o hipoteci, Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5

 

 

OGLAŠAVA

aukcijsku prodaju sledeće nepokretnosti

 

 

- poslovni prostor – dve prostorije u Sremskim Karlovcima, Trg karlovačke mitropolije bb, zgrada br.1, broj posebnog dela 21, izgrađeno na kat.parceli br.283/3 K.O. Sremski Karlovci.

 

Nekretnina se nalazi u prizemlju i na mansardi stambeno-poslovne zgrade spratnosti P + Pk u centru naselja. U neposrednoj blizini je pošta, dom zdravlja, osnovna i srednja škola, pijaca, policijska stanica, ugostiteljski objekti, butici, igralište. Sistem veza lokacije je povoljan - postoje redovne autobuske veze sa Novim Sadom, a i veze sa naseljenim mestima opštine kao i sa drugim susednim opštnama su odlične.  

 

Aukcijska prodaja će se održati 28.11.2014. godine u 12 časova, u prostorijama Erste Banke
u Novom Sadu, Narodnog fronta 23d.

 

Početna cena nepokretnosti je 16.500,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 10%, od početne cene, na žiro račun Erste Bank a.d. Novi Sad br. 908-34001-19, poziv na broj 43100160+JMBG uplatioca najkasnije 25.11.2014.godine do 12 časova.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/4809262 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs