Zgrada metaloprerađivačke industrije

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl.br. 2 St. 18/13 od 30.09.2013. godine Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar Oslobođenja 5,

 

OGLAŠAVA   PRODAJU

Sledeće nepokretnosti :

  • Zgrada metaloprerađivačke industrije površine 2.405m2, potes Kulinovačko Polje, broj etaža prizemlje 1, na katastarskoj parceli 4606/1 upisana u List nepokretnosti broj 8492 KO Čačak.

Gore navedena nepokretnost prodaje se putem neposredne pogodbe.

Zainteresovana lica se mogu javiti na broj telefona 011/220-9148 i 011/201-5067 ili putem mail na hard.collection@erstebank.rs.