Poslovni prostor u Somboru

Na osnovu rešenja  Privrednog suda u Beogradu od 18.01.2011. godine kojim je usvojen Plan reorganizacije stečajnog dužnika FUTURA PLUS doo u stečaju iz Beograd-Zemun i rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Sombor broj 952-02-12-249/2014c od 04.08.2014. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5:

OGLAŠAVA PRODAJU

sledeće nepokretnosti:

  • poslovnog prostora br.6, korisne površine 22 m2 u prizemlju, koji je upisan kao poseban deo zgrade ugostiteljstva br.1,  u ulici Apatinski put br.2 , izgrađene na ka.parc.br.6290, upisana u list nepokretnosti br.3337 KO Sombor-1 .

Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja broj 5, prikupljanjem zatvorenih ponuda radi zaključenja ugovora o kupoprodaji putem neposredne pogodbe.

Zatvorene ponude sa jasno opredeljenim cenama za predmet prodaje, sa naznakom ‘’ne otvarati ponuda za kupovinu nepokretnosti Futura plus doo’’  dostaviti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b, najkasnije do 19.09.2014. godine do kraja radnog vremena.

Otvaranje dostavljenih ponuda će se održati 22.09.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11b, Novi Beograd. Za dodatne informacije kontaktirati hipotekarnog poverioca putem telefona 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs