Poslovni prostor Novi Sad - Rumenački put 21

Površina poslovnog prostora: 140 m²
Vrednost: 104.000 evra

Pravni status
- sagrađen na kat. parceli br. 3404/3
- uknjižen, Izvod iz lista nepokretnosti br.1410 KO Novi Sad I

Mikrolokacija  i struktura
- u delu grada Detelinara
- poslovni prostor se nalazi u prizemlju višespratne stambeno poslovne zgrade
- šalter sala, kancelarija, kuhinja, toaleti

Tehničke karakteristike
- AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima od drveta i opeke, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom
- podovi: etison, mermer, keramika
- zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
- stolarija: aluminijumski profili, drvena vrata
- lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena:
priključak vode,
priključak struje,
priključak telefona,
priključak kanalizacije,
grejanje je gradsko daljinsko.