Poslovni prostor Novi Sad - Jovana Subotića 6

Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, Novi Sad,

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

Predmet prodaje je nepokretnost:

poslovni prostor – četiri prostorije zа koji nije utvrđenа delаtnost – DUPLEKS,  površine 162m2 u prizemlju, broj posebnog delа 1, broj ulаzа 19, broj zgrаde 6, u ulici Jovаnа Subotićа u Novom Sаdu, postojeće nа kаtаstаrskoj pаrceli br.9788/3 upisаno u List nepokretnosti br.11115 K.O. Novi Sаd I.

 

 

Erste bank ad Novi Sad, kao vlasnik navedene nepokretnosti oglašava prodaju putem neposredne pogodbe i poziva sva zainteresovana lica da pošalju odnosno neposredno predaju svoje pisane ponude u zatvorenim kovertama na adresu: Erste bank ad Novi Sad, Direkcija za restrukturiranje i naplatu plasmana, Odeljenje za naplatu potraživanja, ul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd,  sa naznakom “ZA WORKOUT - NE OTVARATI  - ponuda  za kupovinu nepokretnosti”.

Ponude mogu podneti zainteresovana pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:

- iznos ponuđene kupoprodajne cene,

- detaljne podatke o ponuđaču,

- izjavu ponuđača da nepokretnost kupuje u vidjenom stanju.

Uz ponudu pravna lica obavezno prilažu fotokopiju izvoda iz nadležnog registra privrednih subjekata.  

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno prodavcu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, na telefone: 011/2209 148; 011/2209 113; 060/8747 704 i 060/8747 813 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs.

O ishodu ovog javnog prikupljanja ponuda ponuđači će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.