Poslovni prostor Niš -Ćele kula

              Na osnovu Zaključka o prodaji Izvršitelja Nebojše Spasojevića Posl. Br. Iz. 1035/2014 od 17.04.2015. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje su nepokretnosti izvršnog dužnika “Nissa” a.d. iz Niša, Trg Kralja Milana br. 11:

 

  1. Poslovni prostor ugostiteljstva, na prvom spratu, površine 200m2, koji se nalazi u Nišu, ul. Dimitrija Tucovića br. 21, lokal br. 3, na katastarskoj parceli broj 6415 upisan u List nepokretnosti broj 6616 KO Niš-Bubanj,
  2. Poslovni prostor ugostiteljstva, na prizemlju, površine 116m2, koji se nalazi u Nišu, ul. Hajduk Veljkova br. 51A, lokal br. 1, na katastarskoj parceli broj 2802 upisan u List nepokretnosti broj 6166 KO Niš-Ćele Kula.

 

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti pod brojem 1) je 17.600.000,00 dinara, a početna cena na drugom javnom nadmetanju je 5.280.000,00 dinara.

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti pod brojem 2) je 18.800.000,00 dinara, a početna cena na prvom javnom nadmetanju je 5.640.000,00 dinara.

Usmeno javno nadmetanje će se održati 14.05.2015. godine, u 12 časova, u službenim prostorijama izvršitelja u Nišu, ul. Lole Ribara 3/3.

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do 13.05.2015. godine uplate jemstvo za nepokretnost pod brojem 1) u iznosu od 1.760.000,00 dinara, a za nepokretnost pod brojem 2) u iznosu od 1.880.000,00 dinara na račun privrednog društva “Izvršitelj” o.d. Niš, br. 160-371981-21, koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd-Filijala u Nišu, sa pozivom na broj predmeta Iz. 1035/14.

Licitacioni korak na prvoj javnoj prodaji za nepokretnosti pod rednim brojem 1) i 2) iznosi 200.000,00 dinara.

Kupac je dužan da cenu za koju je kupio navedenu nepokretnost na javnoj prodaji uplati na račun privrednog društva “Izvršitelj” o.d. Niš, PIB:107579328, matični broj 20830077, broj 160-371981-21, koji se vodi kod Banca Intesa Beograd-Filijala u Nišu, sa pozivom na broj predmeta Iz. 1045/14 u roku od 5 radnih dana od dana zaključenja nadmetanja. Ako kupac u tom roku ne položi cenu, prodaja tom ponuđaču proglasiće se bez pravnog dejstva, a drugi po redu najbolji ponuđač pozvaće se da kupi navedenu nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio u roku od pet radnih dana, od dana kada se po pozivu pismeno izjasnio da će kupiti nepokretnost, prodaja tom ponuđaču će se proglasiti bez pravnog dejstva, a treći po redu najbolji ponuđač pozvaće se da kupi navedenu nepokretnost. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože prodajnu cenu u određenom roku, izvršitelj će konstatovati da prva prodaja nije uspela i zakazaće novu prodaju u zakonskom roku.

Sva zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti svakog radnog dana, uz prethodnu najavu postupajućem Izvršitelju.

Za sve dodatne informacije, zainteresovana lica mogu se obratiti i izvršnom poveriocu na broj telefona 011/201-5067 ili putem mail-a na adresu hard.collection@erstebank.rs.