Stambeno-poslovna zgrada

Na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Novi Sad 2 broj 952-02-14179/2013 BC od 19.11.2014.godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5:

OGLAŠAVA  PRODAJU

 

  1. Stambeno-poslovna zgrada, broj posebnog dela 1, PR, Karađorđeva 62, na katastarskoj  parceli br.4086;
  2. Stambeno-poslovna zgrada, broj posebnog dela 2, PR, Karađorđeva, na katastarskoj  parceli br.4086;
  3. Objekat drvne industrije, industr. nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 3, PR, Karađorđeva, na katastarskoj parceli br.4086;
  4. Objekat drvne industrije, industr. nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 4, PR Karađorđeva 62, na katastarskoj  parceli br.4086;
  5. Objekat drvne industrije, industr. nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 5, PR Karađorđeva 62, na katastarskoj  parceli br.4086;
  6. Objekat drvne industrije, industr. nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 6, PR Karađorđeva 62, na katastarskoj  parceli br.4086;
  7. Objekat drvne industrije, industr. nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 7, PR Karađorđeva 62, na katastarskoj  parceli br.4086

sve upisano  u List nepokretnosti br.18169 KO Novi Sad I;

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148, 060/8747704 i 011/201-5078 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs