Poslovni prostor u Smederevskoj Palanci

Na osnovu rešenja RGZ SKN Smederevska Palanka, broj 952-02-1356/2013 od dana 18.07.2013 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci i odredbama pravnosnažno usvojenog plana reorganizacije privrednog društva “VODOPRIVREDA” a.d. Smederevska Palanka, ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5.

      OGLAŠAVA PRODAJU

sledeće nepokretnosti:

  • poslovni prostor br. 5, kompletna etaža prostorija u potkrovlju, ulaz br. 2, ulica Ive Bajazita, kao poseban deo zgrade br. 1, izgradjen na kat. parceli 3434, upisan u list nepokretnosti br. 6665 KO Smederevska Palanka I,
  • poslovni prostor br. 4, kompletna etaža prostorija na drugom spratu, ulaz br. 2, ulica Ive Bajazita, kao poseban deo zgrade br. 1, izgradjen na kat. parceli 3434, upisan u list nepokretnosti br. 6665 KO Smederevska Palanka I,
  • poslovni prostor br. 3, kompletna etaža prostorija na prvom spratu, ulaz br. 2, ulica Ive Bajazita, kao poseban deo zgrade br. 1, izgradjen na kat. parceli 3434, upisan u list nepokretnosti br. 6665 KO Smederevska Palanka I,

Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs