Poslovni prostor


 • Vršac

  Veličina i vrednost
  - površina garaže 20,00 m²

 • Subotica

  Veličina i vrednost
  - površina poslovnog prostora 184 m²

 • Novi Sad - Rumenački put

  Površina poslovnog prostora: 140 m²
  Vrednost: 104.000 evra
  Pravni status
  - sagrađen na kat. parceli br. 3404/3
  - uknjižen, Izvod iz lista nepokretnosti br.1410 KO Novi Sad I • Novi Banovci

  Veličina i vrednost
  - površina poslovnog prostora koji se prodaje 104 m²

 • Novi Sad - Geri Karolja

  Veličina i vrednost
  - površina poslovnog prostora 107 m²


 • Kula - Josipa Kramera

  Veličina i vrednost
  - površina poslovnog prostora 851,70 m²


 • Bačka Palanka

  Veličina i vrednost
  - površina poslovnog prostora 948 m²

 • Čelarevo

  Veličina i vrednost
  -površina poslovnog prostora 59 m²


Predmet prodaje: poslovni prostor – dve prostorije u Sremskim Karlovcima, Trg karlovačke mitropolije bb, K.O. Sremski Karlovci.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/4809265 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs

 Gložje

Predmet prodaje: Imovinska celina broj 1, koju čini Građevinski objekat postojeći na katastarskoj parceli broj 622/2, upisan u List nepokretnosti broj 802 KO Bunuševac.... Javno nadmetanje održaće se dana 07.11.2016. godine, u 11 časova, na adresi Stojana Ljubića 13/II, Leskovac. Registracija učesnika počinje u 09:00 časova, a završava se u 10 časova i 50 minuta, na istoj adresi.

 • Čačak

  Predmet prodaje: Zgrada metaloprerađivačke industrije površine 2.405m2, potes Kulinovačko Polje, broj etaža prizemlje 1.

 • Niš -Ćele kula

  Predmet prodaje: Poslovni prostor ugostiteljstva: 1 - na prvom spratu
  2 - u prizemlju
  Usmeno javno nadmetanje će se održati 14.05.2015. godine, u 12 časova, u službenim prostorijama izvršitelja u Nišu, ul. Lole Ribara 3/3.


Predmet prodaje: zgrada poslovnih usluga - Petrovac na Mlavi

Javno nadmetanje će biti održano 25.09.2015. godine, sa početkom u 10.45 h, u prostorijama Privrednog suda u Požarevcu, ul. Jovana Šerbanovića 4, kancelarija br.69/III.

 


Predmet prodaje: Deo poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost, zemljište pod zgradom-objektom,KO Bunuševac.

Razmatraće se samo pismene ponude zaprimljene najkasnije do 10.12.2014. godine do 16 časova, sa naznakom “ZA WORKOUT”.


Predmet prodaje: Objekat ugostiteljstva, adresa objekta: Lojanice, upisano u listu nepokretnosti  K.O. Branešci.

Početna cena:  Prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja na adresi sedišta kancelarije izvršitelja u Užicu, Kralja Petra Prvog 34, dana 24.06.2015 godine, sa početkom 12 časova.


Predmet prodaje: Lokali u KO Kragujevac.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5078, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese: hard.collection@erstebank.rs 


Predmet prodaje: Zgrada poslovnih usluga, KO Šabac.

Početna cena: Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Zakazana prodaja: Drugo javno nadmetanje će se održati dana 29.12.2014 godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama izvršitelja Gorana Savića u Šapcu, ul. Vuka Karadžića br. 107/11.