Razni predmeti

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Privrednog suda u Novom Sadu Posl. Br. I.I. 20/2015 od 06.03.2015. godine i Oglasa o prodaji pokretnih stvari Izvršitelja Jelene Stanković Miković Posl. Br. I.I. 73/2015 od 16.06.2015. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

OGLAŠAVA

 DRUGU JAVNU PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

- UMETCI ALATA ZA BRIZGANJE ECO DVD kutije – Proizvođač AWD Mold Tech AG – Švajcarska, broj gnezda 2+2, fabrički broj 003595, masa ubrizgavanja 43 grama, material brizganja PP(polipropilen), masa alata 83kg, godina proizvodnje 2011 – procenjene vrednosti 5.954.375,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 1.786.312,50 dinara;

- KRAN RADIONIČKI – tip mostni, pokretni sa dva lančasta uređaja za dizanje tereta, širina mosta 6,6m, visina mosta 4,05m, broj uređaja za dizanje 2, nosivost 5t + 5t, godina proizvodnje 2006 – procenjene vrednosti 1.136.635,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 340.990,50 dinara;

- VAZDUŠNI KOMPRESOR – Proizvođač Atlas Copco iz Belgije, tip GA 22 VSD ff, izvedba stabilni, vijačni sa ubrizgavanjem ulja, radni pritisak 12,8bar, masa 548kg, kapacitet 64 lit/s (3,84m3/h), snaga motora 22/30 (KW/KS), godina proizvodnje 2007 – procenjene vrednosti 974.034,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 292.210,20 dinara;

- RASHLADNI SISTEM ČILER – proizvođač EURO CHILLER Italija, tip GCA.070 E, snaga motora 29KW, rashladni kapacitet 76KW, rashladni medij Freon R407C, punjenje gasa 15kg, radni pritisak 27/22 bar, godina proizvodnje 2007 i VERTIKALNI REZERVOAR, koji je u sklopu rashladnog Sistema – samostojeći vertikalni čelični rezervoar proizvođača ELBI Spa-Italija, tip SERB.AR.ZN. LT 1000, zapremina 1000 litara, godina proizvodnje 2007 – procenjene vrednosti 960.655,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 288.196,50 dinara;

- PUMPA RASHLADNOG SISTEMA – proizvođač Lowara Italija, tip LM 160B5/3150, snaga motora 15KW, masa pumpe 92 kg, godina proizvodnje 2007 – procenjene vrednosti 188.033,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti, odnosno 56.409,90 dinara;

- RUČNI PALETAR  AM 22 br. 1 –proizvođač JUNGHEINRICH Nemačka, tip AM 22, nosivost 2200kg, godina proizvodnje 2005 – procenjena vrednosti 19.285,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 5.785,50 dinara;

- RUČNI PALETAR  AM 22 br. 2 –proizvođač JUNGHEINRICH Nemačka, tip AM 22, nosivost 2200kg, godina proizvodnje 2005 – procenjena vrednosti 19.285,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 5.785,50 dinara;

- PUTNIČKO MOTORNO VOZILO marke ZASTAVA Koral IN L – proizvođač Zastava Kragujevac, tip Koral IN L 1.1 L, broj šasije VX1145A0001104498, godina proizvodnje 2006, snaga motora 44KW, broj vrata 3, registarske oznake ST 016-GN, pređena kilometraža 74990km – procenjene vrednosti 99.208,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 27.662,40 dinara;

- ALAT ZA KONTROLU OTVARANJA DVD kutije 503 – nepoznatog proizvođača, godina proizvodnje 2011 – procenjene vrednosti 29.290,00 dinara. Na drugoj javnoj prodaji početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti, odnosno 8.787,00 dinara.

2. Javna prodaja održaće se dana 11.08.2015. godine u 13:00 časova u prostorijama kancelarije postupajućeg izvršitelja na adresi u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 19A.

3. Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% od utvrđene vrednosti pokretnosti iz stava I ovog oglasa i o tome obavestili izvršitelja.

4. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Jelene Stanković Miković, broj računa : 165-27029-50 (sa pozivom na poslovni broj I.I. 73/15).

5. Kupac je dužan da razliku u ceni po kojoj je pokretna stvar prodata i položenog jemstva, položi Izvršitelju odmah nakon proglašenja rezultata javne prodaje, a po uplati celokupne kupoprodajne cene predaće mu se predmetna pokretna stvar.  Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa prava vlasništva.

6. Pokretne stvari se kupuju u viđenom stanju.

7. Zainteresovana lica mogu videti pokretne stvari koje su predmet prodaje svakog radnog dana od 11h do 13h u Dobanovcima, ulica Nova 15, uz obaveznu prethodnu najavu Erste Bank ad Novi Sad, kontak telefon 060/8747-704 ili 060/8747-814.