Pokretne stvari

PREDMET PRODAJE: Dve silo ćelije tipa T-800, marke Cordoba, kapacitet 2x500 tona


Predmet prodaje: Kolska vaga, temelji za szšaru, silos, čistionica... u ulici Svezotara Markovića 128 - Kovin.


PREDMET PRODAJE: Pokretne stvari (20 silo ćelija i redler) izvršnog dužnika koje se nalaze u kompleksu izvršnog dužnka - Kovin.


PREDMET PRODAJE: kolska vaga, mašinska kuća, silos... 

Lica zainteresovana za razgledanje pokretnih stvari mogu se javiti u Osnovni sud u Mionici, u sudnicu broj 1, dana 21.04.2016 godine, u periodu od 11-13 časova, u kom periodu će im biti omogućeno razgledanje.