Kuća - Ravno selo

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

OGLAŠAVA PRODAJU

PUTEM  NEPOSREDNE  POGODBE

 

-Porodična stambena zgrada u ul. Žarka Zrenjanina br.21, broj zgrade 1, površine 150 m2 i pomoćna zgrada, zgrada br.2, površine 22 m2, obe izgrađene na katastarskoj parceli broj 802 i katastarskoj parceli broj 803, upisane u List nepokretnosti br.1794 K.O.Ravno Selo.

Nepokretnost se nalazi u VI-oj građevinskoj zoni na teritoriji opštine Vrbas, udaljenosti oko 600 m od centra mesta.

Gore navedenu nepokretnost prodaje Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 kao hipotekarni poverilac  - putem neposredne pogodbe.

Rok za dostavljanje ponuda je 15.april 2015.godine.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu i svoju ponudu dostaviti na adresu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, sa naznakom „Za neposrednu pogodbu“, na tel. 021/4802049 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs.