Porodična stambena zgrada u Kuli, Sime Šolaje br.9

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

OGLAŠAVA PRODAJU

PUTEM  NEPOSREDNE  POGODBE

 

Porodična stambena zgrada upisana u LN kao prizemna-površine 78m2 (u prirodi spratnosti Po+P+Pk - korisna površina 194,22 m2), pomoćna zgrada površine 19m2 i zemljište uz objekat površine 3 a i 76 m2 – sve na parceli br.1254/25, u ul.Sime Šolaje br.9 u Kuli, upisana u LN br.4804 K.O.Kula.

 

Kuća se nalazi na oko 800 m od centra grada, u blizini su vrtić, osnovna i srednja škola, zdravstveni centar, sud, autobuska stanica  i opremljena je električnom, vodovodnom, kanalizacionom instalacijom i ima sopstveno grejanje. Potrebna su investiciona ulaganja da se kuća završi i privede funkcionalnom stanju.

Vlasnik napred navedene nepokretnosti je Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 i istu prodaje  putem neposredne pogodbe.

Procenjena tržišna vrednost nekretnine je 19.807.20 EUR.

Pisane ponude za kupovinu napred navedene nekretnine zainteresovana lica mogu poslati na adresu:  Erste Bank ad Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad - za Draganu Bilinović.

Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Draganu Bilinović, na tel. 021/4807622  ili putem e-mail-a: Hard.Collection