Porodična stambena zgrada, Stara Pazova, Vladimira Hurbana 87

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

OGLAŠAVA PRODAJU

PUTEM  NEPOSREDNE  POGODBE

 

Porodična stambena zgrada (u prirodi: dvojna kuća sa zasebnim ulazima), spratnosti Pr+1, korisne površine 463,24m2, Ul.Vladimira Hurbana br.87 u Staroj Pazovi, parcela br.155, LN br.1534 K.O. Stara Pazova.

 

Nekretnina se nalazi u širem centru grada u kojem dominiraju stambeni objekti namenjeni individualnom stanovanju.  Priključena je na gradsku vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu.

Gore navedenu nepokretnost prodaje Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 kao hipotekarni poverilac  - putem neposredne pogodbe.

Procenjena tržišna vrednost nekretnine je 108.324 EUR.

 

Pisane ponude za kupovinu napred navedene nekretnine zainteresovana lica mogu poslati do 31.10.2016.g. na adresu: Erste Bank ad Novi Sad, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad - za Draganu Bilinović.

 

Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Draganu Bilinović, na tel. 021/4807622  ili putem e-mail-a: Hard.Collection@erstebank.rs .