Kuća u Tovariševu

Na osnovu Člana 35.Zakona o hipoteci, Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5

 

 

OGLAŠAVA

aukcijsku prodaju sledeće nepokretnosti

 

 

- porodična stambena zgrada, spratnosti PR, broj zgrade 1, površine 63 m2, zemljište uz zgradu-objekat, površine 500 m2, njiva 1.klase, površine 34 m2, ulica Jadranska 50, sve na katastarskoj parceli broj 581/2, upisana u LN br.1546 K.O.Tovariševo.

Nepokretnost je locirana u severnom delu sela, u mirnom kraju. Objekat je sagrađen od tvrdog materijala sa krovnom konstrukcijom na dve vode, snadbeven priključkom za struju, kanalizaciju, vodovod i PTT instalaciju. Objekat se nalazi u blizini osnovne škole, ambulante, mesne kancelarije i sportske hale.

Aukcijska prodaja će se održati 27.11.2014. godine u 11,00 časova, u prostorijama Erste Banke
u Novom Sadu, Narodnog fronta 23d.

Početna cena nepokretnosti je 10.500,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 10%, od početne cene, na žiro račun Erste Bank a.d. Novi Sad br. 908-34001-19, poziv na broj 43100160+JMBG uplatioca najkasnije 25.11.2014. godine do 11,00 časova.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, na telefone: 021/4802049 i 021/480-9202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs