Kuća Apatin

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 :

OGLAŠAVA PRODAJU

PUTEM  NEPOSREDNE  POGODBE

- porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, površine 117m2, spratnosti PR, pomoćna zgrada, br. zgrade 2, površine 27m2, zemljište uz zgradu-objekat 75m2, sve izgrađeno na parceli broj 437 u ulici Jezerska br.25, Apatin, upisano u LN br.3317 K.O.Apatin.

Objekat je građen od mešovitog materijala, veći deo od opeke a manji od ćerpića i naboja. Krovna konstrukcija je klasična, drvena, pokrivena falcovanim crepom. Objekat se sastoji od 3 sobe, kuhinje, kupatila, ostave i pokrivenog trema, snadbeven je kompletnom infrastrukturom: električna energija, telefonska i vodovodna instalacija, kao i instalacija otpadnih voda sa priključkom na ulični kolektor.

Nekretnina se nalazi na oko 2km od centra grada i pogodna je za stanovanje.

Gore navedenu nepokretnost prodaje Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 kao hipotekarni poverilac  - putem neposredne pogodbe.

Zainteresovana lica mogu da se jave Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, na tel. 021/4802049; 021/4807622; ili putem e-mail-a: Legal.Collection@erstebank.rs.