Kuća Vršac

 

Na osnovu Zaključka Osnovnog suda u Vršcu  Iv.1790/2012 od 01.07.2014.godine, izvršni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

   

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 

 

1. Predmet prodaje:

- nepokretnost upisana u LN br.88 KO Vršac, porodična stambena zgrada na parc.top.br.5261, označene pod rednim br.2, ul. Stadionska br.11, garaže označene pod rednim br.1, na parc.top.br. 5261, vlasništvo izvršnog dužnika Atlagić Željka iz Vršca u ½ dela, dvosobnog stana označenog pod rednim br. 1, na parc.top.br.5261 vlasništvo izvršnog dužnika Atlagić Željka iz Vršca u 1/1 dela;