Kuća u Suseku

Na osnovu rešenja RGZ SKN BEOČIN broj 952-02-432/2012 dana 03.04.2013 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5.

 

OGLAŠAVA

DRUGU  AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI

                               

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, površine u gabaritu 104 m2, gradjevinske površine 104 m2, na kat. parceli br. 748, upisano u list nepokretnosti br. 983 KO Susek.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Milutina Milankovića 11b i to na tel. 011/220-91-48; 011/22-09-130, ili putem e-mai: hard.collection@erstebank.rs