Kuća Apatin Jezerska 25

                Na osnovu rešenja RGZ SKN Apatin broj 952-02-947/2013c od 08.07.2013 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5,

OGLAŠAVA   PRODAJU

sledeće nepokretnosti:

             Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1 površine 117 m2, u ul. Jezerska br. 25, Apatin, izgradjena na kat. parceli br. 437, upisana u List nepokretnosti br. 3317 KO Apatin             

             Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

                Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs