Na osnovu Zaključka Izvršitelja Tamare Cenkov Posl.Br. I.I.25/14 od 25.03.2015. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

 

OGLAŠAVA

AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI

 

1. Predmet prodaje :

- Porodična stambena zgrada površine 93m2, potes Selo, Pr1+Pk1, na katastarskoj parceli broj 4162/5,

- Zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 93m2, potes Selo, na katastarskoj parceli broj 4162/5,

- Zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 11m2, potes Selo, na katastarskoj parceli broj 4162/5,

- Zemljište uz zgradu i drugi objekat površine 324m2, potes Selo, na katastarskoj parceli broj 4162/5,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1974 KO Kovačevac.

 

Za dodatne informacije obratite se Erste Bank a.d. Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, kontakt telefon 011/201-5067, 011/220-9163 ili putem mail-a na adresu hard.collection@erstebank.rs.