Prodaja kuća


Stara Pazova, Vladimira Hurbana br.87

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada (u prirodi: dvojna kuća sa zasebnim ulazima), spratnosti Pr+1, korisne površine 463,24m2, Ul.Vladimira Hurbana br.87 u Staroj Pazovi, parcela br.155, LN br.1534 K.O. Stara Pazova. Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Draganu Bilinović, na tel. 021/4807622 ili putem mejl adrese: Hard.Collection <Hard.Collection@erstebank.rs> .

Apatin

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1 površine 117 m2, u ul. Jezerska br. 25, Apatin, izgradjena na kat. parceli br. 437, upisana u List nepokretnosti br. 3317 KO Apatin. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na mejl adresu: Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.

Kula

Porodična stambena zgrada površine 78m2, pomoćni zgrada površine 19m2 i zemljište uz objekat površine 3 a i 76 m2 u ul.Sime Šolaje br.9 u Kuli, upisana u LN br.4804 K.O.Kula. Radi dobijanja detaljnijih informacija kontaktirati Draganu Bilinović, na tel. 021/4807622 ili putem e-mail-a: Hard.Collection <Hard.Collection@erstebank.rs>


Vršac

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada na parc.top.br.5261, označene pod rednim br.2, ul. Stadionska br.11, garaže označene pod rednim br.1, na parc.top.br. 5261; nepokretnost upisana u LN br.88 KO Vršac


Susek

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 104 m2, građevinske površine 104 m2. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Milutina Milankovića 11b i to na tel. 011/220-91-48; 011/22-09-130, ili putem e-mai: Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.


Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, površine pod objektom 175 m2 (ukupna neto površina 365,95m2) i pomoćne zgrade br. 2, u Užicu. Zainteresovana lica se radi dobijanja detaljnijih informacija mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, na tel. 021/4807622 i 021/4809265 ili putem mejla: Hard.Collection, a svoje ponude za kupovinu napred navedene nekretnine mogu dostaviti na adresu: Erste Bank ad Novi Sad, Narodnog fronta 23d, Novi Sad - za Draganu Bilinović.


Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, površine 27 m2, broj zgrade 1, izgradjena na kat. parceli br. 10501/4, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 48 m2, izgradjena na kat. parceli br. 10501/5, sa zemljištem, sve upisano u List nepokretnosti br. 3698 KO Bogatić...nalaze se u ul. Mike Mitrovića br. 20 u Bogatiću. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/2209163 i 060/8747584 ili putem mejl adrese: Hard.Collection