Prodaja kuća


Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, površine 109 m², pomoćne zgrade površine 22 m², zemljišta uz objekat 500 m², voćnjaka 1. klase 176 m² - ul.Fočanska br.44, K.O.Smederevo.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/4809265 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection@erstebank.rs

Smederevo

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada površine 109m2, pomoćna zgrada površine 22m2, zemljište uz objekat 500 m2, voćnjak 1. klase 176 m2 • Čenta

  Porodična stambena zgrada (spratnosti Po+P), površine 86 m², pomoćna zgrada površine 34 m², zemljište uz zgradu površine 500 m², njiva 1. klase površine 603 m², sve na parceli br.252, u Čenti, Zrenjaninski put 23/a.

 • Kula

  Porodična stambena zgrada ukupne površine 66 m² , odnosno 85,87 m² , zemljište uz zgradu površine 289 m2.
  Aukcijska prodaja će se održati 16.10.2015. godine u 12 časova, u prostorijama Erste Banke
  u Novom Sadu, Narodnog fronta 23d.

 • Kula

  Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada. Površina kuće 173,17 m², površina pomoćne zgrade 19 m², površina zemljišta 03 a i 76 m². Tržišna vrednost 30.000 evra. Ulica Sime Šolaje 9.


 • Stara Pazova

  Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada,Fruškogorskoj br.23A.
  Početna cena nepokretnosti je 18.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Aukcijska prodaja će se održati 12.01.2016. godine u 12 časova, u prostorijama Erste Banke
  u Novom Sadu, Narodnog fronta 23d.

 • Ravno selo

  Porodična stambena zgrada u ul. Žarka Zrenjanina br.21, broj zgrade 1, površine 150 m2 i pomoćna zgrada, zgrada br.2, površine 22 m2.
  Rok za dostavljanje ponuda je 15.april 2015.godine.

 • Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, označene pod rednim br.2, ul. Stadionska br.11.
  Zakazana prodaja: Prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja.
  Početna cena: Vrednost gore navedene nepokretnosti, koja je predmet prodaje, utvrđena je Zaključkom o utvrđivanju vrednosti Osnovnog suda u Vršcu Iv. 1790/2012 od 01.07.2014.godine u iznosu od 1.654.099,10 dinara.

 • Tovariševo

  Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, spratnosti PR, zemljište uz zgradu-objekat, površine 500 m2, njiva 1.klase, površine 34 m2, ulica Jadranska 50.
  Zakazana prodaja: 27.11.2014. godine u 11,00 časova, u prostorijama Erste Banke u Novom Sadu, Narodnog fronta 23d.
  Početna cena: 10.500,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.


 • Čenta

  Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada površine 86m2, pomoćna zgrada površine 34m2, ul.Pionirska br.191.
  Rok za dostavljanje ponuda je 30.septembar 2015.godine.

 • Apatin

  Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, površine 117m2, u ulici Jezerska br.25.
  Prodaja: gore navedenu nepokretnost prodaje Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 kao hipotekarni poverilac - putem neposredne pogodbe. Zainteresovana lica mogu da se jave Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, na tel. 021/4802049; 021/4807622; ili putem e-mail-a:Legal.Collection@erstebank.rs.


Susek

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 104 m2, građevinske površine 104 m2.
Zakazana prodaja: 11.02.2014 godine u 11.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd
Početna cena: 13.633.35 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, površine pod objektom 175 m2 (ukupna neto površina 365,95m2) i pomoćne zgrade br. 2, u Užicu.

Zainteresovana lica se radi dobijanja detaljnijih informacija mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, na tel. 021/4807622 i 021/4809265 ili putem e-mail-a: Hard.Collection@erstebank.rs, a svoje ponude za kupovinu napred navedene nekretnine mogu dostaviti na adresu: Erste Bank ad Novi Sad, Narodnog fronta 23d, Novi Sad - za Draganu Bilinović.


 • Bogatić

  Predmet prodaje: Dve porodične stambene zgrade.
  Rok za dostavljanje ponuda je 15.april 2015.godine.