Western union

Western Union je vodeći svetski sistem za elektronski transfer novca, prisutan na 386.000 lokacija u preko 200 zemalja i teritorija u svetu koji svojim korisnicima već više od 150 godina omogućava brz i pouzdan transfer novca. Osnovne karakteristike transfera novca putem Western Uniona jesu: BRZINA,SIGURNOST i POVERENJE.
Erste Banka kao jedan od agenata omogućava svim korisnicima Western Uniona primanje novca u svojim prodajnim punktovima širom zemlje.

Svake godine Eki Transfers, agent Western Union-a za Srbiju i Crnu Goru, realizuje “Staff incentive program” u cilju unapređenja kvaliteta usluge. Ovim programom Western Union i Eki Transfers nagrađuju najbolje lokacije u okviru svake banke posmatrano sa aspekta:

  • broja isplaćenih transakcija
  • izgleda same lokacije i obeleženost  WU reklamnim materijalom
  • ljubaznosti i profesionalizma u obavljanju posla