Senior osiguranje

Ova vrsta životnog osiguranja pokriva samo slučaj smrti, i dobra je prilika da svoju porodicu zaštitimo od finansijskih izdataka koji ostaju za nama, dok smo još u mogućnosti.

  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 EUR, a maksimalna 5.000 EUR.

Pol

Muški

Ženski

Starost osiguranika

50 godina

50 godina

Trajanje osiguranja

doživotno

doživotno

Period odloženosti

2 godine

2 godine

Premija

50 EUR godišnje

50 EUR godišnje

Osigurana suma

1.192 EUR

1.460 EUR