Moja investicija

Moja investicija je proizvod životnog osiguranja namenjen klijentima koji žele da sebi obezbede sigurnost uz najpovoljniji prinos.

Karakteristike:

  1. Jednokratna uplata premije;
  2. Minimalan iznos jednokratne uplate je 1.000 EUR;
  3. Fleksibilni period osiguranja

Uz životno osiguranje Wiener Städtische deo briga prenećete na osiguravajuću kuću, kako biste dok drugi brinu, vi mogli da radite ono što volite.

Primer

Jednokratna premija osiguranja

5.000 EUR

Trajanje osiguranja

5 godina

Osigurana suma

5.500,40 EUR**

*Primer je dat za prostupnu starost osobe ženskog pola starosti 40 godina

** Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit