Mešovito osiguranje života (Classic program)

Classic osiguranje je mešovito osiguranje života koje Vam pruža  istovremeno mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti.

Na ovaj način štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital sa kojim ćete se osećati sigurnije. Novac koji tokom godina odvajate i uvećavate kroz ovaj vid štednje, po isteku perioda osiguranja biće Vam isplaćen u skladu sa osiguranom sumom. U isto vreme, tokom čitavog perioda, Vaš život je osiguran. U slučaju smrti osiguranika nesrećnim slučajem, korisnicima se isplaćuje dupla osigurana suma.

Osnovni uslovi za ugovaranje ove vrste osiguranja:

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na minimum 10, a maksimum na 25 godina
  • Minimalna premija iznosi:

 

200 €

za godišnje plaćanje

110 €

polugodišnje + doplatak od 2%

65 €

kvartalno + doplatak od 3%

25 €

mesečno + doplatak od 5%

 

Osobe od 40 godina, u trajanju od 20 godina

Pol

muški

ženski

Godišnja premija

600 EUR

600 EUR

Osigurana suma

12.324 EUR*

12.719 EUR*

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

 

Ukoliko nastupi neka od težih bolesti pokrivenih ovim osiguranjem, isplaćuje se osigurana suma radi lečenja, a pokrivena je i neophodna trajna nega. Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

 

Nadoknađuje štetu koja nastaje nastupanjem trajnog invaliditeta nastalog usled nezgode, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Ukoliko želite da dobijete detaljnije informacije o samom proizvodu posetite nas u Vama najbližoj filijali Erste Banke ili pozovite naš besplatan Erste telefon 0800/201 201.

Za detaljnije informacije o proizvodima možete posetiti i internet stranicu Wiener Städtische osiguranja www.wiener.co.rs .