Imovinsko osiguranje

Ako negde želimo da imamo potpunu sigurnost, onda je to u svom domu. Vredna imovina i stvari koje godinama pažljivo biramo i stičemo postaju deo našeg života. Ipak, oni mogu nestati za tren. Treba ih zaštititi na vreme.

Osiguranjem koje Vam nudimo štitite sebe i Vaše najbliže. Ako se dogodi šteta, polisa Wiener Städtische osiguranja biće Vam prva pomoć i najkraći put ka izlasku iz neželjene situacije.

Wiener Städtische imovinsko osiguranje vam omogućava                    

  • Da na jasan, kvalitetan i jednostavan način ugovorite osiguravajuće pokriće
  • Da to učinite pod veoma povoljnim uslovima
  • Da osiguravajuću zaštitu obezbedite na period koji je primeren Vašim potrebama, uz odgovarajuće stimulacije za duži rok                
  • Korekciju osigurane sume u skladu sa rastom cena na malo, ukoliko se odlučite za trajanje osiguranja duže od godinu dana