Trajni nalozi

Trajnim nalogom Erste Banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u klijentovo ime i sa klijentovog računa na račune preduzeća sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Postoji mogućnost za prenos sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima Banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.