Pregled troškova prilikom kupovine stana

Kao što ste imali priliku da pročitate, sva gore navedena dokumenta  koja su neophodna da biste ostvarili pravo na stambeni kredit,  moraju biti u određenoj formi, a neka od njih je neophodno: overiti u sudu, predati u nadležni registar nepokretnosti itd.

U skladu sa tim, pripremili smo kratak pregled troškova koje podrazumevaju takse u sudu i katastru, NKOSK-u kao i reprezentativan primer svih troškova na osnovu prosečnog iznosa stambenog kredita.

U zavisnosti od vrednosti Vašeg kupoprodajnog ugovora (u dinarima) zavisi i visina takse za overu potpisa u sudu. Overe saglasnosti i izjava se naplaćuju po broju potpisa.Overe fotokopija dokumenata (na osnovu priloženih originala na uvid)se naplaćuju po broju strana.

 

Zbog promenljivosti taksi, savetujemo Vam da u sudu u Vašem mestu pre uplate uvek prvo proverite iznos koji treba da uplatite i račun sa pozivom na broj.

Iznose taksi možete izračunati i pomoću „kalkulatora taksi“. Ovu mogućnost trenutno imaju samo neki osnovni sudovi u Srbiji:

 

www.ns.os.sud.rs – Novi Sad

http://www.prvisud.rs/– Beograd

Ono što je novina je da je u nekim osnovnim sudovima (npr. osnovni sud u Novom Sadu, ) na raspolaganju i on line servis za zakazivanje termina overe kupoprodajnih ugovora koji značajno olakšavaju i skraćuju administrativnu proceduru.

Nadležan registar nepokretnosti je onaj gde se nekretnina nalazi. Ukoliko niste sigurni u nadležnost registra, podatak možete proveriti na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda:http://www.rgz.gov.rs

Na ovoj internet stranici takođe možete proveriti i troškove u registru nepokretnosti.

Ukoliko se opredelite za vrstu stambenog kredita koja je obezbeđena polisom NKOSK-a, savetnici u banci će vam objasniti sve što vam je neophodno, ali ukoliko imate vremena i želite detaljnije da se upoznate sa pravilima kako ova državna institucija posluje možete posetiti internet stranicu:http://www.nkosk.rs/

na kojem između ostalog možete pogledati i najčešća pitanja i odgovore kao i troškove koji prate realizaciju kredita osiguranog kod NKOSK-a.

http://www.nkosk.rs/content/pitanja-i-odgovori

http://www.nkosk.rs/content/obracun-i-visina-premija-osiguranja

 

U nastavku dajemo pregled svih trenutno važećih, gore pomenutih troškova reprezentativnog primera, a koji je jedinstven za celu teritoriju Srbije bez obzira na različite troškove po regionima, rađen je na osnovu prosečnog iznosa stambenog kredita od 30.000,00 EUR:

  • trošak menice - 50,00 RSD
  • trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog Biroa, u iznosu od 246,00 RSD
  • naknada za obradu zahteva kod NKOSK-a – 30,00 EUR
  • Premija osiguranja kredita kod NKOSK-a – 525,00 EUR
  • trošak overe založne izjave – 550,00 RSD
  • trošak upisa hipoteke u katastru – 20.000,00 RSD
  • trošak pribavljanja izvoda iz registra nepokretnosti – 10,00 EUR
  • trošak premije osiguranja nepokretnosti – 40,00 EUR godišnje
  • trošak premije osiguranja života – 100,00 EUR godišnje
  • trošak procene vrednosti nekretnine – 100,00 EUR