Wiener Städtische osiguranje uz stambeni kredit

S obzirom da su različite vrste osiguranja često deo procesa odobrenja stambenog kredita, ovo je prilika da saznate malo više o mnoštvu pojmova vezanih za osiguranje.

Osnovna namena imovinskog osiguranja je zaštita imovine od mnogih opasnosti kojima ona može biti izložena. Predmet osiguranja predstavlja imovinu čija se vrednost može proceniti u novcu, a šteta koja nastaje na njoj takođe je procenjiva i ima karakter materijalne štete.

Osiguranjem imovine obezbeđujete povratak nekretnine u prvobitno stanje u slučaju da dođe do požara, poplave i/ili izliva vode iz instalacija u vašem stanu, odnosno osiguravajuća kuća vam nadoknađuje nastalu štetu na imovini koja je predmet hipoteke.

Erste Banka vam nudi stambene kredite uz široku paletu životnog osiguranja po vašem izboru. Životnim osiguranjem obezbeđujete finansijsku stabilnost i sigurnu budućnost svoje porodice za slučaj nepredviđenih okolnosti.

 

Riziko životno osiguranje

Polisa riziko životnog osiguranja predstavlja osiguranje usled smrti korisnika kredita, bez isplate nakon isteka polise osiguranja. Riziko osiguranje vam omogućava da po prihvatljivim premijama osiguranja imate visoke osigurane sume.  U slučaju nastanka osiguranog slučaja, osiguravajuća kuća isplaćuje ostatak duga po kreditu, a odnosno naslednici nemaju obavezu vraćanja kredita. Ugovara se na period trajanja kredita i u visini odobrenog kredita Banke, a premija osiguranja se može plaćati mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

 

Mešovito životno osiguranje

Predstavlja istovremeno i osiguranje i štednju. Drugim rečima, osiguranje života ima dvostruku funkciju: pružanje ekonomske i socijalne sigurnosti osiguranika i obezbeđenje značajne akumulacije kapitala. Nakon isteka ugovorenog perioda osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma uvećana za pripisanu dobit osiguravajuće kuće.

Prilikom ugovaranja ovog tipa životnog osiguranja, možete izabrati opciju jednokratnog plaćanja premije osiguranja ili godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mesečno plaćanje premije osiguranja.

 

PREDNOSTI MEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA:

  1. Finansijska sigurnost
  2. Dugoročna štednja
  3. Dobit – učestvujete u raspodeli ostvarene dobiti osiguravajuće kuće