Dinarski kredit za refinansiranje putem sajta banke

Dinarski kredit za refinansiranje je namenjen refinansiranju obaveza po kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenim prekoračenjima kod drugih banaka kao i obaveza po lizing ugovorima. 

Namena kreditaRefinansiranje obaveza kod drugih banaka uz mogućnost isplate dodatne gotovine
Rok otplatedo 120 meseci*
Minimalni iznos kredita50.000,00 RSD
Maksimalni iznos kredita1.800.000,00 RSD
Minimalni depozitBez depozita
Naknada za obradu zahtevaOd 1,75%-3,5%

* za nove klijente i za fiksnu kamatnu stopu do 96 meseci

Reprezentativni primer 
Promenljiva kamatna stopa Promenljiva kamatna stopa 
Iznos kredita500.000,00 RSD500.000,00 RSD
Rok otplate10 god.10 god.
NKS7,45%9,45%
EKS8,15%10,81%
Iznos mesečne rate5.922,05 RSD6.456,20 RSD
Ukupno za otplatu710.646,00 RSD774.744,00 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva1,75%3,50%
8.750 RSD17.500 RSD
Trošak menice0 RSD0 RSD
Izveštaj kreditnog biroa0 RSD0 RSD

 

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.12.2016. godine.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.10.2016.do 31.12.2016. iznosi 3,50%.

Kamatne stope za klijente sa prenosom zarade su promeljive i kreću se od 3,95% + 3M Belibor do 5,95% + 3M Belibor.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 15,50%.

Radi utvrđivanja visine mesečne rate, molimo Vas da popunite kalkulator na sledećem linku: https://ersteonline.rs/kredit_za_refinansiranje