Erste keš kredit sa osiguranjem

Erste keš kredit - podrška za Vaše važne korake.

 

Ako vam je na putu do cilja potrebna finansijska podrška, oslonite se na keš kredit Erste banke sa kojim sami birate visinu rate i rok otplate.

Izaberite podršku koja najviše odgovara vašim potrebama:

  • Period otplate do 96 meseci
  • Uz promenljivu ili fiksnu kamatnu stopu za celokupni period otplate
  • Sami kreirate kamatu uz dodatne proizvode banke
  • Bez depozita
  • Ne vezuje se za kurs evra

Da li Vi vidite bankarske proizvode?

Mi vidimo način da smanjite kamatu.

 

Ako koristite neke od dodatnih proizvoda banke može Vam se umanjiti kamatna stopa na kredit.

Osigurani!

Uz pravu podršku zaista nemate razloga za brigu. U saradnji sa Wiener Städtische osiguravajućom kućom, bez dodatnih troškova Vaš kredit je osiguran usled:

  • Gubitka  zaposlenja
  • Trajnog invaliditeta od 50% do 100% kao posledice nesrećnog slučaja – nezgode
  • Smrti kao posledice nesrećnog slučaja – nezgode

U slučaju nastupanja osiguranog slučaja, osiguravajuća kuća će isplatiti osiguraniku 8 anuiteta u kontinuitetu a maksimalno 12 anuiteta u toku otplate kredita.