Dinarski kredit za refinansiranje

Dinarski kredit za refinansiranje je namenjen refinansiranju obaveza po kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenim prekoračenjima kod drugih banaka kao i obaveza po lizing ugovorima.

Namena kreditaRefinansiranje obaveza kod drugih banaka uz mogućnost isplate dodatne gotovine
Rok otplatedo 96 meseci
Minimalni iznos kredita50.000,00 RSD
Maksimalni iznos kredita2.500.000,00 RSD
Minimalni depozitBez depozita
Naknada za obradu zahtevaOd 0%-3,5%

 

 

  • Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge.
  • Kamatna stopa se snižava za procenat diskonta iz tabele          
  • Ukoliko je kamatna stopa snižena za određeni diskont, klijent je u obavezi da navedeni proizvod koristi minimum 24 meseca
  • Korišćenjem dodatnih proizvoda inicijalna kamatna stopa se može sniziti za 0,95%
Dodatni proizvodi Procenat
diskonta
Kreditna kartica0,40
Dozvoljeni minus*0,30
Net Banking0,10
mBanking0,10
NovoMob0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka zarade klijenta

Reprezentativni primer

Krediti sa osiguranjem otplate kredita

Promenljiva kamatna stopa 

Fiksna kamatna stopa

Klijent bez prenosa zarade

Iznos kredita

500.000,00 RSD

500.000,00 RSD

500.000,00 RSD

500.000,00 RSD

500.000,00 RSD

Rok otplate

8 god.

3 god.

6 god.

8 god.

8 god.

NKS

9,55%

11,00%

12,00%

14,00%

17,95%

EKS

11,11%

14,37%

14,21%

16,20%

20,90%

Iznos mesečne rate

7.468,55 RSD

16.369,36 RSD

9.775,10 RSD

8.685,75 RSD

9.846,46 RSD

Ukupno za otplatu

716.980,80 RSD

589.296,96 RSD

703.807,2 RSD

833.832,00 RSD

945,260,16 RSD

Naknada za obradu kreditnog zahteva

3,5% 

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

(17.500 RSD)

(17.500 RSD)

17.500 RSD

17.500 RSD

17.500 RSD

Trošak menice

0 RSD

0 RSD

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

0 RSD

0 RSD

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 1. 07. 2016.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.07.2016.do 30.09.2016. iznosi 3,55%. 

Primeri se odnose na kredite sa osiguranjem otplate kredita i rađeni su sa uračunatim svim diskontima koji su umanjili kamatnu stopu za 0,95% (osim u slučaju klijenata bez prenosa zarade).

Kamatne stope za klijente sa prenosom zarade se kreću od 4,00% + 3M Belibor do 8,95% + 3M Belibor za promenljivu kamatnu stopu, odnosno od 11,95%  do 16,95% za fiksnu kamatnu stopu.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 17,95%.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

  • Zahtev za odobrenje kredita
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva