Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje

Svoje obaveze u drugim bankama možete refinansirati namenskim dinarskim kreditom za refinansiranje Erste Banke.  Možete da refinansirate obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama, kreditima, dozvoljenim prekoračenjima i obavezama kao i po lizing ugovorima drugih banaka. Visina kredita zavisi od vaše kreditne sposobnosni a maksimalni odobreni iznos može da bude 2.500.000 dinara.

Namena kreditaRefinansiranje obaveza kod drugih banaka
Rok otplatedo 96 meseca
Minimalni iznos kredita50.000,00 RSD
Maksimalni iznos kredita2.500.000,00 RSD
Minimalni depozitBez depozita
Naknada za obradu zahtevaOd 1%-4%

**Ukoliko klijent bez prenosa zarade, u toku otplate kredita, prenese primanja u EBS, može mu se uraditi promena kamatne stope na onu koja je važila u momentu odobrenja kredita u slučaju da je tad imao status klijenta (bez diskonta).

 

  • Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge.
  • Kamatna stopa se snižava za procenat diskonta iz tabele          
  • Ukoliko je kamatna stopa snižena za određeni diskont, klijent je u obavezi da navedeni proizvod koristi minimum 24 meseca
  • Korišćenjem dodatnih proizvoda inicijalna kamatna stopa se može sniziti za 1,15%
Dodatni proizvodi Procenat
diskonta
Kreditna kartica0,50
Dozvoljeni minus*0,40
Net Banking0,10
mBanking0,10
NovoMob0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka klijenta

Reprezentativni primer Fiksna kamatna stopaPromenljiva kamatna stopa
Sa osiguranjemBez osiguranjaSa osiguranjemBez osiguranja
Iznos kredita500.000,00 RSD500.000,00 RSD500.000,00 RSD500.000,00 RSD
Rok otplate8 god.8 god.8 god.8 god.
NKS16,10%17,10%11,55%12,55%
EKS18,89%19,31%13,55%14,01%
Iznos mesečne rate9.293,829.590,61 RSD8.003,3 RSD8.278,27 RSD
Ukupno za otplatu892.206,72920.698,61 RSD768.316,80 RSD794.713,92 RSD
Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD246 RSD