Dinarski kredit za refinansiranje

Dinarski kredit za refinansiranje je namenjen refinansiranju obaveza po kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenim prekoračenjima kod drugih banaka kao i obaveza po lizing ugovorima.

Namena kreditaRefinansiranje obaveza kod drugih banaka uz mogućnost isplate dodatne gotovine
Rok otplatedo 120 meseci*
Minimalni iznos kredita50.000,00 RSD
Maksimalni iznos kredita2.500.000,00 RSD
Minimalni depozitBez depozita
Naknada za obradu zahtevaOd 0%-3,5%

* za nove klijente i za fiksnu kamatnu stopu do 96 meseci

 

  • Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge.
  • Kamatna stopa se snižava za procenat diskonta iz tabele          
  • Ukoliko je kamatna stopa snižena za određeni diskont, klijent je u obavezi da navedeni proizvod koristi minimum 24 meseca
  • Korišćenjem dodatnih proizvoda inicijalna kamatna stopa se može sniziti za 0,95%
Dodatni proizvodi Procenat
diskonta
Kreditna kartica0,40
Dozvoljeni minus*0,30
Net Banking0,10
mBanking0,10
NovoMob0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka zarade klijenta

Reprezentativni primerKrediti sa osiguranjem otplate kredita
Promenljiva kamatna stopaFiksna kamatna stopaFiksna kamatna stopa - klijenti bez prenosa zarade
Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD500.000 RSD500.000 RSD500.000 RSD
Rok otplate10 godina3 godine6 godina8 godina8 godina
NKS9,50%10,00%11,00%11,55%15,95%
EKS10,87%13,21%13,08%13,38%18,52%
Iznos mesečne rate6.470 RSD16.134 RSD9.517 RSD8.003 RSD9.250 RSD
Ukupno za otplatu776.386 RSD580.809 RSD685.227 RSD768.317 RSD887.971 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva3,50%3,50%3,50%3,50%3,50%
17.500 RSD17.500 RSD17.500 RSD17.500 RSD17.500 RSD
Trošak menice0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD246 RSD246 RSD

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 14.11. 2016. godine.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.10.2016. do 31.12.2016. iznosi 3,50%. 

Primeri se odnose na kredite sa osiguranjem otplate kredita i rađeni su sa uračunatim svim diskontima koji su umanjili kamatnu stopu za 0,95% (osim u slučaju klijenata bez prenosa zarade).

Kamatne stope za klijente sa prenosom zarade se kreću od 4,00% + 3M Belibor do 8,95% + 3M Belibor za promenljivu kamatnu stopu, odnosno od 10,00%  do 14,50% za fiksnu kamatnu stopu.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 15,95%.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

  • Zahtev za odobrenje kredita
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva