Dinarski gotovinski kredit

Dinarski gotovinski kredit je namenjen isplati gotovine i refinansiranju svih obaveza kod drugih banaka. 

Namena kredita

Isplata gotovine i refinansiranje obaveza kod drugih banaka

Rok otplate

do 96 meseci

Minimalni iznos kredita

50.000,00 RSD

Maksimalni iznos kredita

2.500.000,00 RSD

Minimalni depozit

Bez depozita

Naknada za obradu zahteva

Od 1,75%-3,5%

 

  • Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge.
  • Kamatna stopa se snižava za procenat diskonta iz tabele          
  • Ukoliko je kamatna stopa snižena za određeni diskont, klijent je u obavezi da navedeni proizvod koristi minimum 24 meseca
  • Korišćenjem dodatnih proizvoda inicijalna kamatna stopa se može sniziti za 0,95%

Dodatni proizvodi 

Procenat
diskonta

Kreditna kartica

0,40

Dozvoljeni minus*

0,30

Net Banking

0,10

mBanking

0,10

NovoMob

0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka zarade klijenta

Reprezentativni primerKrediti sa osiguranjem otplate kredita
Promenljiva kamatna stopaFiksna kamatna stopa
Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD500.000 RSD500.000 RSD
Rok otplate8 god.3 god.6 god.8 god.
NKS11,50%12,00%13,00%13,55%
EKS13,32%15,49%14,21%15,68%
Iznos mesečne rate7.989,69 RSD16.607,15 RSD10.037,05 RSD8.558,19 RSD
Ukupno za otplatu767.010,24 RSD597.857,40 RSD722.667,60 RSD821.586,24 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva3,50%3,50%3,50%3,50%
17.500 RSD17.500 RSD17.500 RSD17.500 RSD
Trošak menice0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Izveštaj kreditnog biroa0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.10. 2016. godine

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.10.2016.do 31.12.2016. iznosi 3,50%.

Primeri se odnose na kredite sa osiguranjem otplate kredita i rađeni su sa uračunatim svim diskontima koji su umanjili kamatnu stopu za 0,95% (osim u slučaju klijenata bez prenosa zarade).

Kamatne stope za kredite za koje se aplicira u filijali,  za klijente sa prenosom zarade se kreću od 6,00% + 3M Belibor do 10,25% + 3M Belibor za promenljivu kamatnu stopu, odnosno od 12,00%  do 15,50% za fiksnu kamatnu stopu.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 15,95%.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

  • Zahtev za odobrenje kredita
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva