Dinarski gotovinski kredit

Dinarski gotovinski kredit je namenjen isplati gotovine i refinansiranju svih obaveza kod drugih banaka. 

Namena kredita

Isplata gotovine i refinansiranje obaveza kod drugih banaka

Rok otplate

do 120 meseci*

Minimalni iznos kredita

50.000,00 RSD

Maksimalni iznos kredita

2.500.000,00 RSD

Minimalni depozit

Bez depozita

Naknada za obradu zahteva

Od 1,75%-3,5%

* za nove klijente do 96 meseci

  • Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge.
  • Kamatna stopa se snižava za procenat diskonta iz tabele          
  • Ukoliko je kamatna stopa snižena za određeni diskont, klijent je u obavezi da navedeni proizvod koristi minimum 24 meseca
  • Korišćenjem dodatnih proizvoda inicijalna kamatna stopa se može sniziti za 0,95%

Dodatni proizvodi 

Procenat
diskonta

Kreditna kartica

0,40

Dozvoljeni minus*

0,30

Net Banking

0,10

mBanking

0,10

NovoMob

0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka zarade klijenta

Reprezentativni primerKrediti sa osiguranjem otplate kredita
Promenljiva kamatna stopaFiksna kamatna stopa - klijenti bez prenosa zarade
Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD
Rok otplate10 godina8 godina
NKS11,48%15,95%
EKS13,10%18,51%
Iznos mesečne rate7.024 RSD9.250 RSD
Ukupno za otplatu842.886 RSD887.971 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva3,50%3,50%
17.500 RSD17.500 RSD
Trošak menice0 RSD0 RSD
Izveštaj kreditnog biroa0 RSD0 RSD

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.01.2017. godine

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.01.2017.godine do 01.04.2017.godine iznosi 3,48%.

Primeri se odnose na kredite sa osiguranjem otplate kredita i rađeni su sa uračunatim svim diskontima koji su umanjili kamatnu stopu za 0,95% (osim u slučaju klijenata bez prenosa zarade).

Kamatne stope za klijente sa prenosom zarade se kreću od 6,00% + 3M Belibor do 10,25% + 3M Belibor.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 15,95%.