Gotovinski kredit indeksiran u evrima

Potreban Vam je keš? Možete uzeti gotovinski kredit Erste banke. Krediti se odobravaju na period do 6 godina, a maksimalni iznos kredita je 7.500 evra.

Namena kreditaIsplata gotovine
Minimalni iznos kredita500 EUR
Maksimalni iznos kreditado 25.000 EUR
Period otplatedo 72 meseca
Minimalni depozit30%
Kurs odobravanja/obračuna kreditaSrednji NBS / srednji NBS
Period usklađivanja kursaNa dan dospeća anuiteta

 

Klijent koji su pre podnošenja zahteva za gotovinski kredit ( valuta RSD i EUR ) imali dodatne proizvode navedene u tabeli Dodatni proizvodi, kamatna stopa se snižava za procenat diskonta koji je naveden u tabeli. Diskontovana kamatna stopa se računa tako što se procenat diskonta oduzima fiksnog dela kamatne stope.
Klijent koji na osnovu dodatnih proizvoda izvrši sniženje kamatne stope za određeni diskont, u obavezi je da proizvode koristi minimum 24 meseca, odnosno do kraja otplate kredita ukoliko je kredit odobren na kraći period.
U slučaju zatvaranja dodatnog/ih proizvoda, kamatna stopa se vraća na visinu kamatne stope pre diskontovanja.

Dodatni proizvodiProcenat diskonta
Kreditna kartica

0,50

Dozvoljeni minus*

0,50

NetBanking

0,10

NovoMob

0,05

*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka klijenta