VISA Classic kreditna kartica

VISA Classic je međunarodna kreditna kartica vezana uz revolving kreditni račun. Može se koristiti na terminalima sa oznakom VISA u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovine na bankomatima, do iznosa ugovorenog kreditnog limita. VISA Classic kartica može se koristiti za plaćanje na Internetu, a dodatnu bezbednost pruža usluga Verified by VISA. Za transakcije u inostranstvu Banka će teretiti račun u dinarima nakon izvršene konverzije po prodajnom kursu Banke. 


Minimalni iznos kredita je 25.000 RSD a maksimalni do 4 prosečnih mesečnih neto primanja, maksimalno RSD 400.000.
Maksimalan iznos kredita do 6 prosečnih mesečnih primanja po svim kreditnim karticama (maksimalno RSD 500.000)
 

 

Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja. Korisnik Visa kreditne kartice revolving kreditom dobija na raspolaganje okvirni iznos (limit). Plaćanjem Visa kreditnom karticom limit se smanjuje, a odmah po uplati dospele rate  obnavlja se za uplaćeni iznos.