Verified by Visa - Najčešća pitanja

Kako mogu aktivirati Verified by VISA uslugu?

Aktivacija Verified by VISA usluge izvršava se prilikom prve kupovine kod Internet trgovca koji podržava Verified by VISA sistem plaćanja. Postupak aktivacije je sledeći:

  • Odaberite željenu robu i usluge i pređite na stranicu (link) za plaćanje,
  • Unesite tražene podatke (uključujući i broj kartice) i, kada kliknete na dugme za potvrdu plaćanja,  Internet prodavnica automatski se povezuje sa Bankom radi provere da li je kartica aktivirana za korišćenje Verified by VISA usluge.
  • Ukoliko nije, na Vašem ekranu pojaviće se pop-up prozor s ponudom za aktivaciju usluge.
  • Prihvatite nastavak aktivacije, unesite tražene podatke i lozinku dva puta.
  • Banka proverava ispravnost unesenih podataka i, ukoliko su oni ispravni, obaveštava Vas o uspešnoj aktivaciji.
  • Banka trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost.
  • Trgovac odobrava Vašu porudžbinu.

Aktivacija se pri kupovini na sajtovima na kojima stoji logo Verified by Visa može odbiti 3 puta. Ukoliko i 3. poziv da registrujete karticu za korišćenje ove usluge odbijete, plaćanje će biti realizovano, ali kartica će biti blokirana za sigurne Internet kupovine. Ovo neće uticati na korišćenje kartice na običnim POS terminalima u prodavnicama i bankomatima, kao i na sajtovima koji nemaju istaknut logo Verified by Visa. Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet sajtovima (onim koji imaju istaknut navedeni logo) i da bi Vam ponovo bilo ponuđeno da se registrujete za korišćenje ove usluge, pošaljite e-mail na retail.cards@erstebank.rs sledećeg sadržaja: 

Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti 4 poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 340-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 3 odbijene registracije. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti sve brojeve telefona).

Više kartica vezano je uz isti račun. Da li je neophodno izvršiti aktivaciju za svaku karticu posebno?

Ukoliko želite da koristite Verified by VISA uslugu za više kartica, neophodno je da izvršite aktivaciju za svaku od njih posebno.


Da li neko može da sazna moje lične podatke (ličnu poruku ili lozinku)?

Ne. Samo Vi posedujete informaciju o Vašoj lozinci ili ličnoj poruci.


Šta je lična poruka?

Lična poruka je podatak koji sami unosite u postupku aktivacije u Verified by VISA program. Ona će se prikazivati prilikom svakog plaćanja (iznad polja za unos lozinke). S obzirom na to da je lična poruka podatak poznat samo Vama i Banci, njen prikaz potvrđuje Vam da ste zaista u komunikaciji sa Bankom


Šta je lozinka?

Lozinka je niz znakova koji sami unosite prilikom postupka aktivacije u Verified by VISA program. Prilikom postupka plaćanja na Internet stranicama koje učestvuju u Verified by VISA programu, Banka će Vas tražiti lozinku kako bi utvrdila Vašu autentičnost.


Da li moram da prihvatim registraciju za program uslugu Verified by Visa?

Aktivacija se pri kupovini na sajtovima na kojima stoji logo Verified by Visa može odbiti 3 puta. Ukoliko i 3. poziv da registrujete karticu za korišćenje ove usluge odbijete, plaćanje će biti realizovano, ali kartica će biti blokirana za sigurne Internet kupovine. Ovo neće uticati na korišćenje kartice na običnim POS terminalima u prodavnicama i bankomatima, kao i na sajtovima koji nemaju istaknut logo Verified by Visa. Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet sajtovima (onim koji imaju istaknut navedeni logo) i da bi Vam ponovo bilo ponuđeno da se registrujete za korišćenje ove usluge, pošaljite e-mail na retail.cards@erstebank.rs sledećeg sadržaja:

Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti 4 poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 340-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 3 odbijene registracije. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti sve brojeve telefona).


Šta da učinim ukoliko moja lična poruka nije ispravno prikazana ili nije napisana?

Ukoliko na ekranu za unos lozinke Vaša lična poruka nije ispravno prikazana ili nije napisana, odustanite od unosa lozinke i postupka kupovine i hitno pozovite besplatan info telefon Banke na broj 0800 201 201.


Šta da učinim ukoliko posumnjam da neko zna ili koristi moju lozinku?

U slučaju da posumnjate da neko poseduje ili koristi vašu Verified by VISA lozinku, hitno pozovite besplatan info telefon Erste Banke na broj 0800 201 201.


Aktivirao sam uslugu, ali sam zaboravio lozinku. Kako da unesem novu lozinku?

Kad Vam bude tražena lozinka, kliknite na link „Zaboravili ste lozinku?“, proći ćete ponovo proceduru registracije i izabrati novu lozinku.


Gde mogu naći Internet prodavnice koje koriste Verified by VISA uslugu?

Velik broj Internet prodavnica učestvuje u Verified by VISA programu i najlakše ih je prepoznati po tome što na web stranicama imaju istaknut Verified by VISA logo. Spisak inostranih prodavnica možete videti ovde


Kako Internet prodavnice znaju da sam registrovan za korišćenje Verified by VISA usluge?

Prilikom kupovine, Internet trgovac (posredno, preko VISA International) kontaktira Banku da bi ispitao da li ste korisnik Verified by VISA usluge.


Ukoliko se registrujem za korišćenje Verified by VISA usluge, da li mogu koristiti karticu na Internet sajtovima koje ne podržavaju korišćenje Verified by VISA usluge?

Na Internet sajtovima koji ne podržavaju plaćanje putem Verified by VISA usluge, kupovina se obavlja na uobičajen način.


Kad pokušam da registrujem Poklon karticu u program Verified by Visa, sistem mi traži broj računa. Kako da ga pronađem kad ne piše na kartici?

Broj računa uz koji je vezana Poklon kartica naveden je na omotu u kojem ste dobili karticu. Ukoliko Vam taj omot više nije dostupan, neophodno je da pozovete Info centar na besplatan broj 0800 201 201 (ukoliko ste karticu kupili sami) ili se raspitate o broju partije u filijali (uz prikaz kartice).


Broj računa uz koji je kartica vezana je 340-23456789-12. Kako ga unosim?

Račun unesite tako da ima 10 cifara i nemojte ostaviti prazna mesta ili upisati crtice. Broj 340 se ne unosi jer je to oznaka Erste Banke. U ovom slučaju, broj koji treba uneti je 2345678912