imageVerified by Visa

 

 

 

"Plaćajte sigurno"

Kompanija Visa organizovala je kampanju “Plaćaj sigurno” sa ciljem da promeni navike potrošača i korisnike kartica oslobodi predrasuda prilikom plaćanja na internetu. Visa je kreirala internet platformu „Plaćaj Sigurno“ sa fokusom na servis Verified by Visa kako bi pružila korisnicima neophodne informacije kako na siguran način mogu koristiti svoje kartice na internetu.

Šta je Verified by VISA?

Verified by VISA je besplatna usluga sigurne kupovine VISA karticama na Internetu. Prilikom kupovine, potvrđujete identitet Banci pomoću svoje lične lozinke - slično kao korišćenje PIN-a na bankomatu.

Za korišćenje usluge nije potrebna nova kartica, ni poseban softver na računaru dok je aktiviranje i korišćenje usluge sigurno i jednostavno i odvija se u samo nekoliko koraka:

1. Aktivirajte MasterCard SecureCode uslugu prilikom prve kupovine u Internet prodavnici koja podržava navedenu uslugu i ima istaknut logo MasterCard SecureCode.

2. Prilikom aktivacije, odredite svoju ličnu lozinku. Niko osim Vas i Banke nema uvid u tu lozinku (čak ni trgovac).

3. Kod svakog sledećeg on-line plaćanja unesite svoju ličnu lozinku i kupujte sigurno on-line!

 

Kako Verified by VISA funkcioniše?

Verified by VISA usluga se  nudi isključivo kod Interne t trgovaca koji učestvuju u Verified by VISA programu. Kupovina se obavlja slično kao i kod običnih Internet trgovaca sa tom razlikom što se kod Verified by VISA trgovaca, prilikom potvrde kupovine, izvršava provera identiteta korisnika.

Postupak kupovine je sledeći:

  • Odaberite proizvode i usluge koje želite da kupite i pređite na stranicu (link) za plaćanje.
  • Upišite tražene podatke (uključujući i broj kartice) i, kada kliknete na dugme za potvrdu plaćanja, Internet prodavnica se automatski povezuje sa Bankom radi provere da li je kartica aktivirana za korišćenje Verified by VISA usluge.
  • Ukoliko jeste, na Vašem ekranu pojaviće se prozor s osnovnim detaljima o transakciji, Vašim identifikacionim podacima i zahtevom za unos lozinke.
  • Proverite ispravnost prikazanih podataka (iznos transakcije, poslednje četiri cifre na kartici i lične poruke)
  • Unesite svoju lozinku i potvrdite unos.
  • Ukoliko je lozinka ispravna, Banka trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost.
  • Trgovac Banci prosleđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice.
  • Banka odobrava transakciju.

Unos i provera lozinke isključivo se obavlja između Vas i Banke, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju. Na taj način jedino Vi možete koristiti karticu kod Internet trgovaca koji podržavaju plaćanje pomoću Verified by VISA usluge. Kako biste bili sigurni da komunicirate s Bankom, na ekranu će se pojaviti lična lozinka koju ste sami definisali prilikom  aktivacije usluge.

Da li je korišćenje Verified by VISA usluge obavezno?

Aktivaciju usluge  možete odbiti 3 puta. Ukoliko i 3. poziv da registrujete karticu za korišćenje ove usluge odbijete, plaćanje će biti realizovano, ali kartica će biti blokirana za sigurne Internet kupovine. Ovo neće uticati na korišćenje kartice na redovnim POS terminalima u prodavnicama i bankomatima, kao i na sajtovima koji nemaju istaknut logo Verified by Visa.

Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet sajtovima (onim koji imaju istaknut navedeni logo) i da bi Vam ponovo bilo ponuđeno da se registrujete za korišćenje ove usluge pošaljite e-mail na sigurnost.kartice@erstebank.rs sledećeg sadržaja:

Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti 4 poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 340-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 3 odbijene registracije. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti sve brojeve telefona).

Napomena: Preporuka banke je da aktivirate Verified by VISA uslugu i obezbedite sigurno internet plaćanje.