Opciono putno osiguranje

Wiener Städtische osiguranje u saradnji sa Erste Bankom nudi kao dodatnu pogodnost opciono putno osiguranje uz kreditne kartice Visa Classic i MasterCard Panter, a uz Visa GOLD polisa putnog osiguranja predstavlja sastavni deo paketa i ugovara se na 24 meseca.

Uz kreditne kartice Visa Classic i MasterCard Panter Wiener Städtische Polisa Osiguranja lica za vreme puta i boravka u inostranstvu važi godinu dana. U toku trajanja osiguranja, klijent može boraviti jednom ili više puta u inostranstvu, s tim što se ukupan period osiguravajućeg pokrića odnosi na 90 dana u toku perioda od jedne godine. Suma osiguranja je 30.000 evra, uz osnovno osiguravajuće pokriće.

Osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu važi u celom svetu i odnosi se na punoletna lica starosti do 70 godina. 

Polisa obuhvata sledeće: 

  • usluge medicinske asistencije (ambulantni tretman, bolničko lečenje, stomatološki tretman, …)
  • usluge putne asistencije (pratnja maloletne dece mlađe od 15 godina, slanje i primanje hitnih poruka, usluge prevodioca, …)

Osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu važi u celom svetu i odnosi se na punoletna lica starosti do 70 godina.

Suma osiguranja je € 30.000,00

Ukoliko želite opcionu  Wiener Städtische Polisu osiguranja lica, posetite najbližu filijalu Erste Bank a. d. Novi Sad.