MasterCard Secure Code

Šta je MasterCard SecureCode?

MasterCard SecureCode je besplatna usluga sigurne kupovine MasterCard i Maestro karticama na Internetu. Prilikom kupovine, potvrđujete identitet Banci pomoću svoje lične lozinke - slično kao korišćenje PIN-a na bankomatu.

Za korišćenje usluge nije potrebna nova kartica, ni poseban softver na računaru dok je aktiviranje i korišćenje usluge sigurno i jednostavno i odvija se u samo nekoliko koraka:

1. Aktivirajte MasterCard SecureCode uslugu prilikom prve kupovine u Internet prodavnici koja podržava navedenu uslugu i ima istaknut logo MasterCard SecureCode.

2. Prilikom aktivacije, odredite svoju ličnu SecureCode lozinku. Niko osim Vas i Banke nema uvid u tu lozinku (čak ni trgovac)

3. Kod svakog sledećeg on-line plaćanja unesite svoju ličnu lozinku i kupujte sigurno on-line!

Unos i provera lozinke isključivo se obavlja između Vas i Banke, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju. Na taj način jedino Vi možete koristiti karticu kod Internet trgovaca koji podržavaju plaćanje pomoću MasterCard SecureCode usluge. Kako biste bili sigurni da komunicirate s Bankom, na ekranu će se pojaviti lična lozinka koju ste sami definisali prilikom aktivacije usluge.

Potražite MasterCard SecureCode oznaku na 500.000 prodajnih mesta u svetu i kupujte sigurno!

Da li je korišćenje MasterCard SecureCode usluge obavezno?

Aktivaciju usluge  možete odbiti 3 puta. Ukoliko i 3. poziv da registrujete karticu za korišćenje ove usluge odbijete, plaćanje će biti realizovano, ali kartica će biti blokirana za sigurne Internet kupovine. Ovo neće uticati na korišćenje kartice na redovnim POS terminalima u prodavnicama i bankomatima, kao i na sajtovima koji nemaju istaknut logo MasterCard SecureCode.

Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet sajtovima (onim koji imaju istaknut navedeni logo) i da bi Vam ponovo bilo ponuđeno da se registrujete za korišćenje ove usluge pošaljite e-mail na sigurnost.kartice@erstebank.rs sledećeg sadržaja:

Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti 4 poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 340-XXXXXXXX-XX   (ovde uneti broj računa) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 3 odbijene registracije. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG).  Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti sve brojeve telefona).

Napomena: Preporuka banke je da aktivirate MasterCard SecureCode uslugu i obezbedite sigurno internet plaćanje.