MasterCard kreditna kartica

MasterCard Panter je međunarodna kreditna kartica. Može se koristiti na terminalima sa oznakom MasterCard u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovine na bankomatima, do iznosa ugovorenog kreditnog limita. MasterCard Panter kartica može se koristiti za plaćanje na Internetu, a dodatnu bezbednost pruža usluga MasterCard SecureCode. Za transakcije u inostranstvu Banka će teretiti račun u dinarima nakon izvršene konverzije po prodajnom kursu Banke. 

Osnovne informacije o kartici:

  • Model kreditiranja - izbor fiksne mesečne rate u rasponu od 1.250 do 25.000 dinara;
  • Minimalni iznos kredita 30.000 dinara;
  • Maksimalni iznos kredita do 4 prosečnih mesečnih neto primanja po svim kreditnim karticama (maksimalno RSD 500.000)
  • Odloženo plaćanje kamate i do 45 dana
  • Minimalna rata 1.250 dinara;
  • Rok važenja kartice 2 godine;
  • Korisnici NetBankinga mogu da podnesu onlajn zahtev za kreditnu karticu, bez odlaska u filijalu.