MasterCard devizna kartica

MasterCard devizna kartica je identifikaciona kartica vezana za devizni tekući račun

Upotrebom MasterCard kartice možete:

  • raspolagati svim raspoloživim konvertabilnim valutama na deviznom računu
  • podizati novac na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • plaćati u prodavnicama u zemlji i inostranstvu
  • vršiti sigurno plaćanje putem  Interneta koje pruža servis MasterCard SecureCode više informacija

Knjiženje transakcija MasterCard karticom u zemlji vrši se u evrima konverzijom po kupovnom kursu Banke.

Prilikom onlajn autorizacije i knjiženja transakcija, najpre se zadužuje originalna valuta u raspoloživom iznosu. Ukoliko na računu nema dovoljno raspoloživih sredstava u originalnoj valuti, rezervacija/knjiženje se vrši u preostalim raspoloživim valutama sa deviznog računa.